Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 45/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei comunitare pentru mașinile de spălat rufe [notificată sub numărul C (1999) 4650] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32000D0045

Modificări (...)

În vigoare de la 21 ianuarie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 17 decembrie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei
comunitare pentru mașinile de spălat rufe [notificată sub numărul
C(1999) 4650] (Text cu relevanță pentru SEE) (2000/45/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul comunitar de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 5 alin. (1) al doilea paragraf,

(1) întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 prevede că acordarea eco-etichetei comunitare se face în condițiile definite de categoriile de produse;

(2) întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 prevede că performanța ecologică a unui produs se evaluează în funcție de criteriile specifice aplicabile categoriilor de produse;

(3) întrucât Comisia a stabilit, prin Decizia Comisiei 96/461/CEE2, criteriile ecologice pentru acordarea eco-etichetei comunitare pentru mașinile de spălat rufe, care expiră, conform art. 3 din prezenta decizie, pe 30 iunie 1999;

(4) întrucât se impune adoptarea unei noi decizii de stabilire a criteriilor ecologice pentru această categorie de produse;

(5) întrucât, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interes reunite într-un forum de consultații;

(6) întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit prin art. 7 din Regulamentului (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

2 JO L 191, 01.08.1996, p. 56.

Articolul 1

Categoria de produse vizate de prezenta decizie (denumite în continuare "categoria de produse") se definește după cum urmează:

mașini de spălat cu încărcare prin față sau prin partea de sus, cu excepția mașinilor de spălat cu cuve separate pentru spălat și stors și a mașinilor de spălat cu uscător;

Articolul 2

Performanțele ecologice și ușurința de utilizare a categoriei de produse se evaluează prin raportare la criteriile ecologice specifice care figurează în anexă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...