Tribunalul Funcției Publice

Regulamentul din 25 iulie 2007 de procedură al Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene
Număr celex: 32007R0000

Modificări (...)

În vigoare de la 29 august 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 225a,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 140b,

având în vedere Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Comunităților Europene, în special anexa I,

având în vedere Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului, din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene,

având în vedere acordul Curții de Justiție,

având în vedere aprobarea dată de Consiliu la 19 aprilie 2007,

întrucât:

(1) Revine Tribunalului Funcției Publice sarcina de a elabora propriul regulament de procedură, cu acordul Curții de Justiție și cu aprobarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată.

(2) Se impune adoptarea dispozițiilor referitoare la funcționarea Tribunalului Funcției Publice prevăzute de tratate, de Protocolul privind Statutul Curții de Justiție, de anexa I la acest statut și de Decizia 2004/752/CE, Euratom, precum și adoptarea oricăror altor dispoziții în vederea punerii în aplicare, clarificării și completării acestor acte, în măsura în care este necesar.

(3) Se impune adoptarea pentru Tribunalul Funcției Publice a unor norme procedurale corespunzătoare nevoilor unui organ judiciar de primă instanță și misiunii care îi este încredințată, aceea de a statua potrivit unor reguli specifice litigiilor pe care are competența să le soluționeze, examinând posibilitatea soluționării amiabile a litigiilor în orice stadiu al procedurii.

(4) În vederea asigurării unității și coerenței sistemului jurisdicțional în ansamblul său, este indicat ca normele de procedură care se aplică în fața Tribunalului Funcției Publice să nu difere mai mult decât este necesar de normele de procedură care se aplică în fața Curții de Justiție, în conformitate cu regulamentul de procedură al acesteia, adoptat la 19 iunie 1991, astfel cum a fost modificat ulterior, precum și de procedura în fața Tribunalului de Primă Instanță, în conformitate cu regulamentul de procedură al acestuia, adoptat la 2 mai 1991, astfel cum a fost modificat ulterior,

ADOPTĂ URMĂTORUL:

REGULAMENT DE PROCEDURĂ

DISPOZIȚII PRELIMINARE

Articolul 1 Definirea unor termeni

(1) În prezentul regulament:

- Tratatul de instituire a Comunității Europene este denumit "Tratatul CE";

- Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) este denumit "Tratatul CEEA";

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...