Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 607/2001 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare detergenților de spălare manuală a vaselor [notificată cu numărul C (2001) 1989] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32001D0607

Modificări (...)

În vigoare de la 08 august 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 19 iulie 2001
de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice
comunitare detergenților de spălare manuală a vaselor [notificată cu
numărul C (2001) 1989] (Text cu relevanță pentru SEE) (2001/607/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 3, 4 și 6,

întrucât:

(1) Art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici ce îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice esențiale.

(2) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii de etichetare ecologică specifice pe categorii de produse.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta decizie au fost dezvoltate și adoptate în cadrul procedurilor de stabilire a criteriilor de etichetare ecologică menționate în art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.09.2000, p. 1.

Articolul 1

Categoria de produse "detergenți de vase pentru spălare manuală" (denumită în continuare "categoria de produse") reprezintă:

Toți detergenții folosiți la spălarea manuală a vaselor, a recipientelor de argilă sau faianță, a veselei, a oalelor, tigăilor și a altor ustensile de bucătărie, etc.

Articolul 2

Performanțele ecologice și adecvarea pentru utilizare a categoriei de produse sunt evaluate în conformitate cu criteriile ecologice specifice care figurează în anexă.

Articolul 3

Definiția categoriei de produse și criteriile care se raportează la aceasta sunt valabile pentru trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. Dacă nu au fost adoptate criterii ecologice revizuite înainte de sfârșitul acestei perioade, valabilitatea criteriilor ecologice în vigoare se prelungește cu încă un an.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...