Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 566/2007 privind semnarea și aplicarea în mod provizoriu a unui acord privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a patru acorduri conexe
Număr celex: 32007D0556

Modificări (...)

În vigoare de la 25 august 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf a doua teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, Republica Bulgaria și România ("țări solicitante SEE") au solicitat să devină părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European ("Acordul privind SEE") în conformitate cu articolul 128 din acesta.

(2) În acest scop, Comisia, în numele Comunității Europene și al statelor sale membre, a negociat cu Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și țările solicitante SEE un acord privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European ("SEE"), precum și patru acorduri conexe, după cum urmează:

(i) Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în Bulgaria;

(ii) Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România;

(iii) Protocolul adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda ca urmare a aderării Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană; și

(iv) Protocolul adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

(3) Negocierile s-au încheiat la 29 martie 2007.

(4) Acordurile menționate ar trebui să fie semnate, în numele Comunității Europene, sub rezerva posibilei încheieri a acestora într-o etapă ulterioară.

(5) Până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestora și în vederea menținerii bunei funcționări a pieței interne în cadrul Spațiului Economic European, acordurile menționate ar trebui să se aplice în mod provizoriu în temeiul acordurilor încheiate sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Islanda, Principatul Liechtenstein și, respectiv, Regatul Norvegiei,

DECIDE:

Articolul 1

Președintele Consiliului este autorizat, prin prezenta, să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze în numele Comunității Europene următoarele acorduri, sub rezerva încheierii acestora într-o etapă ulterioară:

- Acordul privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European;

- Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Norvegia privind un program de cooperare pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în Bulgaria;

- Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Norvegia privind un program de cooperare pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...