Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 29/2001 de armonizare a anumitor aspecte privind dreptul de autor și drepturile conexe în societatea informațională
Număr celex: 32001L0029

Modificări (4), Cărți (1), Reviste (5), Jurisprudență

În vigoare de la 22 iunie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 47 alin. (2), 55 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

1 JO C 108, 07.04.1998, p. 6 și JO C 180, 25.06.1999, p. 6.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

2 JO C 407, 28.12.1998, p. 30.

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

3 Avizul Parlamentului European din 10 februarie 1999 (JO C 150, 28.05.1999, p. 171), Poziția comună a Consiliului din 28 septembrie 2000 (JO C 344, 01.12.2000, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 14 februarie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 9 aprilie 2001.

întrucât:

(1) Tratatul prevede constituirea unei piețe interne și instituirea unui sistem prin care să se asigure că, pe piața internă, concurența nu este denaturată. Armonizarea legislațiilor statelor membre privind drepturile de autor și drepturile conexe contribuie la realizarea acestor obiective.

(2) Consiliul European, întrunit la Corfu pe 24 și 25 iunie 1994, a subliniat necesitatea creării, la nivel comunitar, a unui cadru legal general și flexibil pentru a sprijini evoluția societății informaționale în Europa. Aceasta necesită, inter alia, existența unei piețe interne pentru produse și servicii noi. Au fost deja adoptate sau sunt deja aproape de adoptare dispoziții legale comunitare importante care să asigure un astfel de cadru legal. Drepturile de autor și drepturile conexe joacă un rol important în acest context întrucât protejează și stimulează dezvoltarea și comercializarea noilor produse și servicii, precum și crearea și exploatarea conținutului lor creativ.

(3) Armonizarea propusă va ajuta la punerea în aplicare a celor patru libertăți ale pieței interne și privește respectarea principiilor fundamentale ale dreptului, în mod special principiul proprietății, inclusiv al proprietății intelectuale, al liberei exprimări și al interesului public.

(4) Prin creșterea securității juridice și oferirea unui grad ridicat de protecție a proprietății intelectuale, un cadru legal armonizat privind drepturile de autor și drepturile conexe va încuraja investiții substanțiale în creativitate și inovație, inclusiv în infrastructura rețelei și va conduce la o creștere și o competitivitate ridicată a industriei europene, atât în domeniul furnizării de conținut, cât și în domeniul tehnologiei informațiilor, și în general într-o gamă largă de sectoare industriale și culturale. Se asigură astfel păstrarea locurilor de muncă și se încurajează crearea de noi locuri de muncă.

(5) Dezvoltarea tehnologică a multiplicat și diversificat vectorii de creație, producție și exploatare. Chiar dacă nu sunt necesare noi concepte pentru protecția proprietății intelectuale, dispozițiile legale privind drepturile de autor și drepturile conexe ar trebui adaptate și completate pentru a răspunde adecvat realităților economice, cum ar fi noile forme de exploatare.

(6) Fără o armonizare la nivel comunitar, activitățile legislative la nivel național care au fost deja inițiate în câteva state membre pentru a răspunde provocărilor tehnologice ar putea crea diferențe semnificative de protecție și în consecință restricții în calea liberei circulații a serviciilor și produselor care încorporează sau au la bază proprietatea intelectuală, conducând la refragmentarea pieței interne și incoerență legislativă. Impactul unor asemenea diferențe și incertitudini legislative va deveni mai important odată cu evoluția societății informaționale, care a dus deja la intensificarea exploatării transfrontaliere a proprietății intelectuale. Această evoluție va avea loc și trebuie să aibă loc în continuare. Diferențe și incertitudini legislative majore ar putea împiedica realizarea de economii de scară pentru noile produse și servicii incluzând drepturi de autor și drepturi conexe.

(7) În consecință, cadrul legal comunitar pentru protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe trebuie de asemenea adaptat și completat atât cât este necesar pentru buna funcționare a pieței interne. În acest scop, acele prevederi naționale privind drepturile de autor și drepturile conexe, care variază considerabil de la un stat membru la altul sau care generează incertitudini legislative, împiedicând buna funcționare a pieței interne și evoluția corespunzătoare a societății informaționale în Europa, trebuie modificate și ar trebui evitate reacțiile naționale inconsecvente la dezvoltările tehnologice, în timp ce diferențele care nu afectează negativ funcționarea pieței interne nu trebuie îndepărtate sau împiedicate.

(8) Diversele implicații sociale, societale și culturale ale societății informaționale fac necesară luarea în considerare a caracteristicilor specifice conținutului produselor și serviciilor.

(9) Orice armonizare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe trebuie făcută având la bază un nivel ridicat de protecție, deoarece astfel de drepturi sunt cruciale pentru creativitatea intelectuală. Protecția lor ajută la asigurarea întreținerii și dezvoltării creativității în interesul autorilor, interpreților, producătorilor, consumatorilor, culturii, industriei și publicului larg. În consecință, proprietatea intelectuală a fost recunoscută ca parte integrantă a proprietății.

(10) Pentru ca autorii sau interpreții să-și continue munca creativă și artistică, ei trebuie să primească o recompensă potrivită pentru utilizarea muncii lor, precum și producătorii pentru a putea fi capabili să finanțeze această muncă. Investiția necesară pentru a produce produse ca fonograme, filme sau produse multimedia și servicii, cum ar fi "serviciile la cerere", este considerabilă. Pentru a garanta disponibilitatea unei asemenea recompense și pentru a da posibilitatea de a obține beneficii satisfăcătoare de pe urma investiției este necesară o protecție legală adecvată a proprietății intelectuale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...