Consiliul Uniunii Europene

Poziția comună nr. PESC/931/2001 privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului (2001/931/PESC)
Număr celex: 32001E0931

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 28 decembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

POZIȚIA COMUNĂ A CONSILIULUI
din 27 decembrie 2001
privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului
(2001/931/PESC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 15 și 34,

întrucât:

(1) Consiliul European a declarat, la reuniunea extraordinară din 21 septembrie 2001, că terorismul este o veritabilă sfidare pentru întreaga lume și pentru Europa și că lupta împotriva terorismului va fi un obiectiv prioritar al Uniunii Europene.

(2) La 28 septembrie 2001, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1373(2001) de stabilire a strategiilor de combatere prin toate mijloacele a terorismului și, în special, de combatere a finanțării acestuia.

(3) La 8 octombrie 2001, Consiliul a reafirmat hotărârea Uniunii de a ataca sursele de finanțare a terorismului, în strânsă cooperare cu Statele Unite.

(4) În conformitate cu Rezoluția 1333 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Consiliul a adoptat la 26 februarie 2001 Poziția Comună 2001/154/PESC1, care prevede în special înghețarea fondurilor lui Osama bin Laden și ale persoanelor și entităților asociate cu acesta. În consecință, prezenta poziție comună nu se referă la aceste persoane, grupuri și entități.

(5) Uniunea Europeană ar trebui să adopte măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare Rezoluția 1373 (2001) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(6) Statele membre au transmis Uniunii Europene informațiile necesare punerii în aplicare a unora dintre aceste măsuri suplimentare.

(7) Este necesară o acțiune a Comunității pentru a pune în aplicare unele dintre aceste măsuri suplimentare. O acțiune a statelor membre este de asemenea necesară, în special în ceea ce privește aplicarea formelor de cooperare polițienească și judiciară în materie penală,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

___________

1 JO L 57, 27.2.2001, p. 1.

Articolul 1

(1) Prezenta poziție comună se aplică, în conformitate cu dispozițiile articolelor care urmează, persoanelor, grupurilor și entităților implicate în acte de terorism, a căror listă figurează în anexă.

(2) În sensul prezentei poziții comune, prin "persoane, grupuri și entități implicate în acte de terorism" se înțelege:

- persoane care comit sau încearcă să comită acte de terorism, le facilitează sau participă la acestea,

- grupuri și entități care aparțin acestor persoane sau care sunt controlate direct sau indirect de acestea și persoane, grupuri și entități care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile acestor persoane, grupuri și entități, inclusiv fondurile provenind din bunuri care fie aparțin acestor persoane și persoanelor, grupurilor și entităților care le sunt asociate, fie sunt controlate direct sau indirect de acestea.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...