Consiliul Uniunii Europene

Poziția comună nr. PESC/930/2001 privind combaterea terorismului (2001/930/PESC)
Număr celex: 32001E0930

Modificări (...)

În vigoare de la 28 decembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

POZIȚIA COMUNĂ A CONSILIULUI
din 27 decembrie 2001
privind combaterea terorismului
(2001/930/PESC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 15 și 34,

întrucât:

(1) Consiliul European a declarat, în cadrul reuniunii sale extraordinare din 21 septembrie 2001, că terorismul este o veritabilă sfidare pentru lume și pentru Europa și că lupta împotriva terorismului va fi un obiectiv prioritar al Uniunii Europene.

(2) La 28 septembrie 2001, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1373(2001) care reafirmă că actele de terorism constituie o amenințare pentru pace și securitate și prezintă măsuri în vederea combaterii terorismului, în special împotriva finanțării acestuia și adăpostirii teroriștilor.

(3) La 8 octombrie 2001, Consiliul a reafirmat hotărârea Uniunii Europene și a statelor membre de a-și asuma pe deplin rolul, în mod coordonat, în coaliția globală împotriva terorismului, sub egida Organizației Națiunilor Unite. Consiliul a reamintit de asemenea hotărârea Uniunii de a ataca sursele finanțării terorismului, în strânsă colaborare cu Statele Unite.

(4) La 19 octombrie 2001, Consiliul European a declarat că este hotărât să combată terorismul sub toate formele acestuia și pretutindeni în lume și că își va continua eforturile de consolidare a coaliției comunității internaționale pentru combaterea terorismului sub toate aspectele acestuia, de exemplu prin întărirea cooperării între serviciile operaționale însărcinate cu combaterea terorismului: Europol, Eurojust, serviciile de informații, serviciile de poliție și autoritățile judiciare.

(5) A fost deja inițiată o acțiune pentru punerea în aplicare a unora dintre măsurile enumerate în continuare.

(6) În aceste circumstanțe excepționale, este necesară o acțiune a Comunității pentru a pune în aplicare unele dintre măsurile enumerate în continuare,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Se consideră crimă furnizarea sau colectarea deliberată de către cetățeni sau pe teritoriul fiecăruia din statele membre ale Uniunii Europene, prin orice mijloc, direct sau indirect, de fonduri cu scopul de a le utiliza sau despre care se știe că vor fi utilizate, pentru a comite acte de terorism.

Articolul 2

Se îngheață fondurile și alte active financiare sau resurse economice:

- ale persoanelor care comit sau încearcă să comită acte de terorism, le facilitează sau participă la acestea,

- ale entităților care aparțin acestor persoane sau care sunt controlate, direct sau indirect, de acestea și

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...