Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 913/2001 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2001/15)
Număr celex: 32001D0913

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 6 decembrie 2001
privind emisiunea de bancnote euro
(BCE/2001/15) (2001/913/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare "Tratatul"), în special art. 106 alin. (1), și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul"), în special art. 16,

întrucât:

(1) În temeiul art. 106 alin. (1) din Tratat și art. 16 din Statut, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) are dreptul exclusiv de a autoriza emisiunea de bancnote în cadrul Comunității; în temeiul acestor dispoziții, BCE și băncile centrale naționale (BCN) pot emite bancnote care sunt singurele bancnote care au curs legal în statele membre participante. Legislația comunitară prevede un sistem de pluralitate a emitenților de bancnote. BCE și BCN emit bancnotele euro.

(2) În temeiul art. 10 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro1, de la 1 ianuarie 2002, BCE și BCN (denumite în continuare "Eurosistemul") vor pune în circulație bancnote emise în euro. Bancnotele euro sunt forme de exprimare a aceleiași monede unice și fac obiectul unui singur regim legislativ.

(3) Emisiunea de bancnote euro nu trebuie să fie supusă unor limite cantitative sau de alt tip, având în vedere faptul că punerea în circulație a bancnotelor este un proces reglementat de cerere.

(4) Decizia BCE/2001/7 din 30 august 2001 privind valorile, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro2, modificată de Decizia BCE/2001/143, cuprinde norme comune privind bancnotele euro. BCE a stabilit specificații tehnice comune pentru bancnotele euro și măsuri de control al calității pentru a asigura faptul că bancnotele euro respectă aceste specificații. În consecință, toate bancnotele euro au același aspect și același grad de calitate și nu trebuie să se facă nici o distincție între bancnotele cu aceeași valoare.

(5) Toate bancnotele euro trebuie să se supună unor condiții identice de acceptare și prelucrare de către membrii Eurosistemului, indiferent de membrul care le-a pus în circulație. De aceea, practica curentă de repatriere a bancnotelor emise în unități din moneda națională la banca centrală emitentă nu se aplică bancnotelor euro. Regimul de emisiune a bancnotelor euro se bazează pe principiul nerepatrierii bancnotelor euro.

(6) În temeiul art. 29.1 din Statut, fiecăruia din membrii Sistemului European al Băncilor Centrale i se atribuie o pondere în principiul de bază pentru subscrierea la capitalul BCE, așa cum se prevede în Decizia BCE/1998/13 din 1 decembrie 1998 privind participarea procentuală a băncilor centrale naționale la principiul de bază pentru subscrierea la capitalul BCE4; această pondere se determină în funcție de populație și de produsul intern brut al fiecărui stat membru și reglementează contribuțiile la capitalul BCE, transferurile din rezervele valutare ale BCN-urilor către BCE, alocarea venitului monetar al BCN-urilor și distribuirea profiturilor și suportarea în comun a pierderilor BCE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...