Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 912/2001 privind anumite condiții referitoare la accesul la Sistemul de Monitorizare a Falsificărilor (SMF) (BCE/2001/11)
Număr celex: 32001D0912

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 8 noiembrie 2001
privind anumite condiții referitoare la accesul la Sistemul de
Monitorizare a Falsificărilor (SMF) (BCE/2001/11) (2001/912/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și în special art. 106 alin. (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special art. 16,

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1338/2001 din 28 iunie 2001 de stabilire a măsurilor necesare pentru protejarea euro împotriva falsificării1 prevede anumite măsuri în ceea ce privește colectarea și stocarea datelor asupra bancnotelor și monedelor falsificate și accesul la aceste date.

(2) Combaterea activității de falsificare nu se poate realiza doar la nivelul zonei euro; în acest scop, Consiliul Uniunii Europene a luat măsuri cu privire la euro în temeiul Titlului VI din Tratatul asupra Uniunii Europene (adică a treia coloană); de asemenea, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1339/2001 extinde efectele Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1338/2001 la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică2.

(3) Procesele și sistemele create deja pentru analizarea contrafacerilor și pentru colectarea de informații referitoare la falsificări trebuie să fie dezvoltate în continuare; BCE a înființat Centrul de analiză a falsurilor și Baza de date privind falsificarea monedei; este necesar ca această bază de date să fie reorganizată și redenumită "Sistemul de monitorizare a falsificărilor" (SMF) și să i se definească caracteristicile.

(4) BCE prevede condițiile care asigură procedurile corespunzătoare pentru accesul la datele relevante din SMF în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1338/2001 și (CE) nr. 1339/2001. În acest scop, toate băncile centrale naționale (BCN) din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale trebuie să își înființeze propriile Centre naționale de analiză a falsurilor (CNAF) în cadrul fiecărei BCN și să creeze funcția de administrator de securitate a CNAF. De asemenea, BCE încheie acordurile și convențiile necesare cu Comisia și cu Europol pentru a asigura accesul corespunzător al acestora la datele din SMF, precum și pentru a asigura accesul Centrului tehnic și științific european în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1338/2001. Orice acces trebuie să se realizeze cu respectarea standardelor minime de securitate relevante. Respectarea acestor standarde este esențială având în vedere natura confidențială a datelor din SMF. Natura confidențială a datelor înseamnă că informațiile pe care fiecare din utilizatorii SMF le obține din SMF trebuie utilizate exclusiv pentru îndeplinirea responsabilităților lor respective în activitatea de combatere a falsificării euro. Limitarea accesului la datele din SMF contribuie la asigurarea confidențialității.

(5) Un manual de procedură și standardele minime de securitate cu privire la SMF sunt în curs de aprobare de către Consiliul guvernatorilor BCE. Acestea nu vor fi publicate din cauza naturii confidențiale a datelor care urmează să fie introduse și să fie puse la dispoziția SMF și din cauza importanței păstrării unui mediu confidențial pentru utilizarea SMF,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...