Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 687/2001 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare calculatoarelor portabile [notificată cu numărul C (2001) 2596] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32001D0687

Modificări (...)

În vigoare de la 12 septembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 28 august 2001
de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei
ecologice comunitare calculatoarelor portabile [notificată cu numărul
C (2001) 2596] (Text cu relevanță pentru SEE) (2001/687/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare1, în special art. 3, 4 și 6,

întrucât:

(1) Art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică poate fi acordată unui produs prezentând caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice cheie.

(2) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice pe grupe de produse.

(3) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede ca revizuirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice, precum și a cerințelor de evaluare și verificare privind aceste criterii să aibă loc în timp util, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate a criteriilor specificate pentru fiecare grup de produse, și să aibă ca rezultat o propunere de prelungire, retragere sau revizuire.

(4) Prin Decizia 1999/698/CE2, Comisia a stabilit criteriile ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru calculatoare portabile, care, în conformitate cu art. 3 din decizia în cauză, expiră la 31 octombrie 2001.

(5) Este necesară revizuirea definiției acestui grup de produse și a criteriilor ecologice stabilite prin Decizia 1999/698/CE, pentru a reflecta evoluția pieței.

(6) Este necesară adoptarea unei noi decizii a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice specifice pentru acest grup de produse, care vor fi valabile pentru o perioadă de trei ani.

(7) Este necesar ca, pentru o perioadă limitată, de maximum 12 luni, atât noile criterii stabilite de prezenta decizie, cât și criteriile stabilite prin Decizia 1999/698/CE să fie simultan valabile, pentru a da companiilor cărora li s-a acordat eticheta ecologică pentru produsele lor înainte de adoptarea prezentei decizii timp suficient pentru a adapta aceste produse astfel încât să respecte noile criterii.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie au fost elaborate și adoptate în conformitate cu procedurile pentru stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(9) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.09.2000, p. 1.

2 JO L 276, 27.10.1999, p. 7.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...