Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 548/2001 privind constituirea unui comitet în domeniul pensiilor suplimentare [notificată cu numărul C(2001) 1775] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32001D0548

Modificări (...)

În vigoare de la 20 iulie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 9 iulie 2001
privind constituirea unui comitet în domeniul pensiilor
suplimentare [notificată cu numărul C(2001) 1775]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2001/548/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităților Europene, în special art. 138 și 140,

întrucât:

(1) Comisia Europeană, în Agenda sa privind politica socială din 28 iunie 2000, a propus crearea unui forum pentru pensii, în vederea abordării problemei pensiilor și mobilității cu toți factorii importanți;

(2) Comisia Europeană, în comunicarea "Spre o piață unică a pensiilor suplimentare" din 11 mai 1999 [COM (1999) 134 final], a susținut ideea înființării unui forum al pensiilor, ideea lansată de Grupul la nivel înalt pentru libera circulație și, în consecință, a decis convocarea unui astfel de forum care se va reuni cel puțin de două ori pe an și care va fi format din reprezentanți ai guvernelor, ai partenerilor sociali, ai fondurilor de pensii și, dacă este cazul, ai altor instituții care activează în acest domeniu;

(3) Parlamentul European a salutat comunicarea Comisiei și înființarea unui asemenea comitet în rezoluția sa privind comunicarea Comisiei "Spre o piață unică a pensiilor suplimentare",

DECIDE:

Articolul 1

1. Se constituie pe lângă Comisie un comitet consultativ în domeniul pensiilor suplimentare, denumit în continuare Comitetul consultativ "Forumul pensiilor".

2. Forumul pensiilor este format din experți ai administrațiilor naționale, ai partenerilor sociali și ai sistemelor de pensii suplimentare.

Articolul 2

1. Comisia poate consulta Forumul pensiilor în legătură cu orice probleme și evoluții la nivel comunitar cu privire la pensiile suplimentare.

Forumul pensiilor asistă în special Comisia pentru găsirea soluțiilor la problemele și obstacolele legate de mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor în cadrul pensiilor suplimentare.

2. Forumul pensiilor conlucrează, dacă este cazul, cu orice alt organism sau comitet relevant din domeniul politicii sociale și economice.

Articolul 3

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...