Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 546/2001 privind crearea unui comitet consultativ, denumit "Forumul european pentru energie și transporturi" [notificată sub numărul C(2001) 1843]
Număr celex: 32001D0546

Modificări (...)

În vigoare de la 19 iulie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 11 iulie 2001
privind crearea unui comitet consultativ, denumit "Forumul
european pentru energie și transporturi" [notificată sub numărul
C(2001) 1843] (2001/546/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1) În concluziile Consiliului transportatorilor din 20 septembrie 20001, Comisia a fost invitată să prezinte, fără întârziere, o propunere de creare a unui forum european care să reunească, pe lângă Comisie, reprezentanți ai sectorului în cauză, pentru a examina toți factorii care influențează concurența în domeniul transporturilor și pentru a reflecta asupra ajustărilor structurale în acest sector. Propunerea trebuie să țină cont obiective sociale, de mediu și de securitate.

(2) Mandatul Comitetului consultativ pentru energie, creat prin Decizia Comisiei 96/642/CEE2 din 8 noiembrie 1996, a expirat în februarie 2001.

(3) Având în vedere necesitatea unui organism de reflecție, dezbatere și avizare, format din persoane calificate pentru examinarea unui domeniu larg de probleme care afectează politica în domeniul energiei și transporturilor, Comisia propune crearea unui Forum european pentru energie și transporturi.

(4) Luând în considerare interdependența politicilor referitoare la energie și transporturi, precum și necesitatea de a le apropia, este util și oportun să se reunească într-un singur forum de dialog reprezentanți ai sectoarelor energiei și transporturilor.

(5) Acest dialog trebuie să permită Comisiei solicitarea de avize cu privire la orice inițiativă a Comisiei în domeniul politicii energetice și de transporturi și să beneficieze de expertiza unui centru de monitorizare.

(6) Este oportun să se creeze acest forum, să se definească mandatul său și să se organizeze modul său de funcționare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 SI (2000) 816, 21.09.2000.

2 JO L 292, 15.11.1996, p. 34-36 și Decizia 98/134/CE din 3 februarie 1998 referitoare la numirea membrilor acestui organism, JO L 36, 10.02.1998, p. 14.

Articolul 1

1. Se instituie, pe lângă Comisie, un comitet consultativ, denumit "Forumul European pentru Energie și Transporturi", denumit în continuare "Forumul".

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...