Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 531/2001 privind înființarea Comitetului consultativ european pentru cercetare [notificată cu numărul C(2001) 1656]
Număr celex: 32001D0531

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iulie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 27 iunie 2001
privind înființarea Comitetului consultativ european pentru cercetare
[notificată cu numărul C(2001) 1656] (2001/531/CE, Euratom)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1) Comisia necesită un organism independent de nivel înalt pentru creșterea eficienței politicilor europene CDT.

(2) Organismul consultativ ar trebui să fie compus din personalități ale comunității științifice, sectorului industrial și cel al serviciilor, în vederea examinării problemelor de politică generală în domeniul cercetării.

(3) Concluziile președinției Consiliului European de la Lisabona (martie 2000) arată că Uniunea trebuie să facă eforturi pentru realizarea obiectivelor stabilite în Comunicarea Comisiei intitulată "Spre un spațiu european al cercetării".

(4) La 16 noiembrie 2000, Consiliul a reiterat importanța înființării de către Comisie a unui asemenea organism consultativ independent.

(5) Consultanța și cunoștințele științifice joacă un rol din ce în ce mai important în conceperea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene.

(6) Comisia a consultat pe larg comunitățile academice și industriale implicate pentru a stabili cea mai bună formă care trebuie dată unui asemenea organism.

(7) Este necesar să se adapteze sistemul consultativ la cerințele politicilor din domeniul științei și tehnologiei, în special pentru crearea unui spațiu european de cercetare, în deplină concordanță cu competențele unor structuri consultative comunitare mai specializate, în special ale celor ce răspund de evaluarea riscurilor.

(8) Comisia sprijină reprezentarea corespunzătoare a femeilor în comitetele consultative și fixează ca obiectiv participarea femeilor în proporție de 40% la activitățile CDT,

DECIDE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...