Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 523/2001 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru detergenții universali și detergenții pentru instalații sanitare [notificată cu numărul C (2001) 1670] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32001D0523

Modificări (...)

În vigoare de la 11 iulie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 27 iunie 2001
de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei
ecologice comunitare pentru detergenții universali și detergenții
pentru instalații sanitare [notificată cu numărul C (2001) 1670]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2001/523/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităților Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 3, 4 și 6,

întrucât:

(1) Art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici ce îi permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice esențiale.

(2) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii de etichetare ecologică specifice pe categorii de produse.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta decizie au fost dezvoltate și adoptate în cadrul procedurile de stabilire a criteriilor de etichetare ecologică care figurează în art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul CE nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.09.2000, p. 1.

Articolul 1

Categoria de produse "detergenți universali și detergenți pentru instalații sanitare" (denumită în continuare "categoria de produse") este subdivizată în două subcategorii, definite după cum urmează:

Detergenți universali: produse detergente utilizate pentru curățarea de rutină a podelelor, zidurilor, tavanelor sau altor suprafețe fixe și care sunt dizolvate sau diluate în apă înainte de folosire;

Detergenți pentru instalații sanitare: produse detergente utilizate pentru îndepărtarea de rutină (inclusiv prin frecare) a murdăriei și/sau depozitelor în instalațiile sanitare, cum sunt spălătoriile, băile, dușurile, toaletele și bucătăriile. Produsele care sunt utilizate în mod automat la spălarea unei toalete, de exemplu "produse cu autodozare", cum sunt pastilele pentru toaletă, sau produsele care se utilizează în rezervorul unei toalete, nu sunt incluse. Produsele care nu au alte efecte de curățare decât îndepărtarea carbonatului de calciu (tartru) nu sunt incluse. Dezinfectanții nu sunt incluși aici.

Produsele cu mai multe utilizări specifice, cum ar fi detergenții pentru sobe sau ferestre, pentru curățat podele, produse de lustruit, produse pentru curățirea canalizării, etc. nu sunt incluse.

Categoria de produse include nu numai produsele care pot fi folosite de consumatorii privați, ci și cele de uz profesional.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...