Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 503/2001 privind acțiunile de informare și de publicitate care trebuie întreprinse de țările beneficiare de asistența furnizată prin Instrumentul structural de preaderare (ISPA)
Număr celex: 32001D0503

Modificări (...), Referințe (10)

În vigoare de la 05 iulie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 22 iunie 2001
privind acțiunile de informare și de publicitate care trebuie
întreprinse de țările beneficiare de asistența furnizată prin
Instrumentul structural de preaderare (ISPA) (2001/503/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1267/1999 din 21 iunie 1999 de stabilire a unui instrument structural de preaderare1, în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1) Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1267/1999 prevede că țările beneficiare de asistență financiară în cadrul Instrumentului structural de preaderare se asigură ca măsurile care fac obiectul ajutorului să fie obiect al unei publicități adecvate în vederea:

a) sensibilizării opiniei publice cu privire la rolul jucat de Comunitate în legătură cu măsurile respective;

b) sensibilizării beneficiarilor potențiali și a organizațiilor profesionale cu privire la posibilitățile oferite de respectivele măsuri.

(2) Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 1267/1999 stipulează că țările beneficiare asigură, în special, montarea unor panouri vizibile în mod direct prin care să se arate că măsurile sunt cofinanțate de Comunitate, inclusiv sigla Comunității, și că reprezentanții instituțiilor europene sunt implicați corespunzător în cele mai importante activități publice legate de asistența acordată în cadrul ISPA.

(3) Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 1267/1999 precizează că țările beneficiare informează anual Comisia despre inițiativele luate în ceea ce privește acțiunile de informare și de publicitate.

(4) Articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1267/1999 stipulează că, în materie de informare și de publicitate, Comisia adoptă dispoziții detaliate.

(5) Comitetul menționat la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1267/1999, comitetul de administrare ISPA, a fost consultat asupra normelor de aplicare a acțiunilor de informare și de publicitate. Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat anterior,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 161, 26.6.1999, p. 73.

Articolul 1

Normele de aplicare a acțiunilor de informare și de publicitate privind asistența furnizată de Instrumentul structural de preaderare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1267/1999 sunt definite în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...