Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 470/2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială
Număr celex: 32001D0470

Modificări (...)

În vigoare de la 27 iunie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 mai 2001
de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie
civilă și comercială
(2001/470/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 61 lit. (c) și (d), art. 66 și art. 67 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât:

(1) Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de menținere și dezvoltare a Uniunii Europene ca un spațiu de libertate, securitate și justiție, în care libera circulație a persoanelor este asigurată.

(2) Instituirea treptată a acestui spațiu, precum și funcționarea corectă a pieței interne implică nevoia de îmbunătățire, simplificare și accelerare a cooperării judiciare efective între statele membre în materie civilă și comercială.

(3) Planul de acțiune al Consiliului și al Comisiei privind modalitățile optime de punere în aplicare a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție4, adoptat de Consiliu la 3 decembrie 1998 și aprobat de Consiliul European de la Viena la 11 și 12 decembrie 1998, recunoaște că întărirea cooperării judiciare în materie civilă reprezintă o etapă fundamentală în crearea unui spațiu judiciar european care să aducă beneficii concrete fiecărui cetățean al Uniunii Europene.

(4) Una din măsurile prevăzute în pct. 40 din planul de acțiune este examinarea posibilității de a extinde în termen de doi ani conceptul de Rețea Judiciară Europeană în materie penală la procedurile civile și comerciale.

(5) În concluziile Consiliului European special organizat la Tampere la 15 și 16 octombrie 1999 se recomandă crearea unui sistem de informații ușor accesibil, care să fie menținut și actualizat printr-o rețea de autoritățile naționale competente.

(6) În vederea îmbunătățirii, simplificării și accelerării cooperării judiciare efective dintre statele membre în materie civilă și comercială, este necesar să se creeze la nivel comunitar o rețea structurală de cooperare - Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială.

(7) Acest subiect intră sub incidența. măsurilor prevăzute în art. 65 și 66 din Tratat care trebuie adoptate în conformitate cu art. 67.

(8) Pentru a asigura realizarea obiectivelor Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială, normele care reglementează crearea acesteia ar trebui prevăzute într-un instrument juridic comunitar cu caracter obligatoriu.

(9) Având în vedere că obiectivele prezentei decizii, și anume îmbunătățirea cooperării judiciare între statele membre, precum și facilitarea accesului la justiție al persoanelor implicate în litigii transfrontaliere nu pot fi realizate suficient de statele membre și, prin urmare, nu pot fi realizate decât la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut în art. 5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut în articolul menționat anterior, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestor obiective.

(10) Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială creată prin prezenta decizie are în vedere să faciliteze cooperarea judiciară dintre statele membre în materie civilă și comercială atât în domeniile reglementate de instrumentele în vigoare, cât și în domeniile în care nici un instrument nu este aplicabil în prezent.

(11) În anumite domenii specifice, actele comunitare și instrumentele internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială prevăd deja anumite mecanisme de cooperare. Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială nu urmărește înlocuirea acestor mecanisme și trebuie să funcționeze cu respectarea deplină a acestora. Prin urmare, prezenta decizie se aplică fără a aduce atingere actelor comunitare sau instrumentelor internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă sau comercială.

(12) Este necesară crearea Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială treptat și pe baza unei cât mai strânse cooperări între Comisie și statele membre. Rețeaua ar trebui să poată profita de posibilitățile oferite de tehnologiile de comunicare și informare moderne.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...