Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 427/2001 de instituire a unei rețele europene de prevenire a criminalității
Număr celex: 32001D0427

Modificări (...)

În vigoare de la 08 iunie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 mai 2001
de instituire a unei rețele europene de prevenire a criminalității
(2001/427/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special art. 30 alin. (1), 31 și 34 alin. (2) lit. (c),

având în vedere inițiativa Republicii Franceze și a Regatului Suediei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Parlamentul European a adoptat o rezoluție la 16 decembrie 1993 despre delincvența la scară mică în aglomerațiile urbane și despre legăturile sale cu criminalitatea organizată1 și o rezoluție în 17 noiembrie 1998 cu privire la liniile directoare și la măsurile de prevenire a criminalității organizate în vederea elaborării unei strategii globale de luptă împotriva acestei criminalități2.

(2) Conform art. 29 din Tratat, obiectivul Uniunii în acest domeniu trebuie să fie atins prin prevenirea criminalității, organizate sau de altă natură, și lupta împotriva acestui fenomen.

(3) Planul de acțiune de la Viena a solicitat elaborarea măsurilor de prevenire a criminalității în cei cinci ani care urmează intrării în vigoare a Tratatului de la Amsterdam.

(4) Consiliul European de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999 a concluzionat că este necesar să se dezvolte măsurile de prevenire a criminalității, să se facă schimb de cele mai bune practici și să se întărească rețeaua autorităților naționale competente în materie de prevenire a criminalității, precum și cooperarea între organismele naționale specializate în domeniu, precizând că prioritățile pentru o astfel de cooperare ar putea fi în principal delincvența juvenilă, criminalitatea urbană și cea legată de droguri. În acest sens, s-a solicitat un studiu cu privire la posibilitatea elaborării unui program finanțat de către Comunitate.

(5) În conformitate cu Recomandarea nr. 6 din strategia Uniunii Europene pentru începutul noului mileniu privind prevenirea și controlul criminalității organizate3, Consiliul trebuie să poată conta pe asistența unor experți cu calificare corespunzătoare în domeniul criminalității organizate, cum ar fi punctele de convergență naționale, sau pe constituirea unei rețele de experți aparținând organizațiilor naționale de prevenire a criminalității.

(6) Mai multe seminarii și conferințe importante despre prevenirea criminalității, în special cele ținute la Stockholm în 1996, la Noordwijk în 1997, la Londra în 1998 și la Algarve în 2000 au solicitat crearea în cadrul Uniunii Europene a unei rețele pentru dezvoltarea cooperării în materie de prevenire a criminalității. Conferința la nivel înalt de la Algarve a subliniat, de asemenea, necesitatea unei abordări pluridisciplinare și comune pentru prevenirea criminalității. Această necesitate a fost evocată din nou cu ocazia conferinței de la Saragossa din 1996, unde au fost subliniate legăturile strânse dintre criminalitatea organizată și criminalitate în general.

(7) Este necesar ca întreaga societate să se implice în instaurarea unui parteneriat între autoritățile publice naționale, locale și regionale, organizațiile neguvernamentale, sectorul privat și cetățeni. Cauzele criminalității sunt multiple și, de aceea, trebuie combătute prin măsuri luate la diferite niveluri, prin diferite grupuri ale societății, în parteneriat cu participanții activi care dețin competențe și experiențe diverse, inclusiv societatea civilă.

(8) Deoarece majoritatea crimelor ale căror victime sunt cetățenii Uniunii Europene sunt comise în zona urbană, este necesar să se țină seama, de asemenea, de politicile urbane, acordând o atenție specială oricărei forme de violență urbană care afectează funcționarea normală a comunității,

DECIDE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...