Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 405/2001 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă [notificată cu numărul C(2001) 1175]
Număr celex: 32001D0405

Modificări (...)

În vigoare de la 29 mai 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 4 mai 2001
de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei
ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă
[notificată cu numărul C(2001) 1175] (2001/405/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităților Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European și a Consiliului (CE) nr. 1980/20001 din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare, în special art. 3, 4 și 6,

întrucât:

(1) Art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici ce îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice esențiale.

(2) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii de etichetare ecologică specifice pe categorii de produse.

(3) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că revizuirea atât a criteriilor de acordare a etichetei ecologice, cât și a cerințelor de evaluare și verificare legate de aceste criterii are loc în timp util, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate a criteriilor stabilită pentru fiecare categorie de produse, și are drept rezultat o propunere de prelungire, retragere sau revizuire.

(4) Prin Decizia 98/94/CE2, Comisia a stabilit criteriile ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă, care, în conformitate cu art. 3 din decizia menționată, modificată prin Decizia 2000/413/CE3, expiră la 31 decembrie 2001.

(5) Este necesară revizuirea definiției categoriei de produse și a criteriilor ecologice stabilite prin Decizia Comisiei 98/94/CE, în scopul reflectării evoluției pieței.

(6) Este necesară adoptarea unei noi decizii a Comisiei care să stabilească criteriile ecologice specifice aplicabile acestei categorii de produse, care vor fi valabile pe o perioadă de cinci ani.

(7) Este necesar ca, pe o perioadă limitată, de cel mult 12 luni, atât noile criterii stabilite prin prezenta decizie, cât și criteriile definite anterior de Decizia 98/94/CE să fie aplicabile în paralel, pentru ca societățile ale căror produse au primit eticheta ecologică înainte de adoptarea noii decizii să dispună de un termen suficient pentru a-și conforma produsele la noile criterii.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie au fost dezvoltate și adoptate în cadrul procedurilor de stabilire a criteriilor de etichetare ecologică menționate în art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(9) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.09.2000, p. 1.

2 JO L 19, 24.01.1998, p. 77.

3 JO L 155, 28.06.2000, p. 63.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...