Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 757/2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri
Număr celex: 32004F0757

Modificări (...)

În vigoare de la 11 noiembrie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA-CADRU 2004/757/JAI A CONSILIULUI
din 25 octombrie 2004
de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive
ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului
ilicit de droguri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 litera (e) și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Traficul ilicit de droguri reprezintă o amenințare pentru sănătatea, siguranța și calitatea vieții cetățenilor Uniunii Europene, cât și pentru economia legală, stabilitatea și siguranța statelor membre.

(2) Nevoia de măsuri legislative în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri a fost recunoscută în special prin Planul de Acțiune al Consiliului și al Comisiei privind modalitățile optime de punere în aplicare a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam privind crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție3, adoptat de Consiliul "Justiție și Afaceri Interne" la Viena, la 3 decembrie 1998, prin Concluziile Consiliului European de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999, în special punctul 48, prin Strategia Uniunii Europene în materie de droguri (2000-2004), aprobată de Consiliul European de la Helsinki din 10-12 decembrie 1999 și prin Planul de Acțiune al Uniunii Europene în materie de droguri (2000-2004), aprobat de Consiliul European de la Santa Maria da Feira din 19 și 20 iunie 2000.

(3) Este necesară adoptarea de norme minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor de trafic ilicit de droguri și de precursori care vor permite o abordare comună la nivelul Uniunii Europene în domeniul combaterii acestui trafic.

(4) În conformitate cu principiul subsidiarității, acțiunea Uniunii Europene trebuie să se concentreze asupra celor mai grave infracțiuni în materie de droguri. Excluderea anumitor tipuri de comportament privind consumul personal din domeniul de aplicare al prezentei decizii-cadru, nu reprezintă o orientare a Consiliului cu privire la modul în care statele membre trebuie să trateze aceste situații în legislația națională.

(5) Sancțiunile stabilite de statele membre trebuie să fie efective, proporționale și disuasive și să includă pedepse privative de libertate. Pentru a stabili nivelul sancțiunilor, trebuie avute în vedere elemente concrete, cum ar fi cantitățile și tipul de droguri traficate, dar și situația în care infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale.

(6) Statelor membre trebuie să li se permită să adopte reglementări în sensul reducerii sancțiunilor în cazul în care autorul infracțiunii a furnizat autorităților competente informații utile.

(7) Este necesară luarea unor măsuri care să permită confiscarea produselor infracțiunilor menționate de prezenta decizie-cadru.

(8) Trebuie luate măsuri pentru ca persoanele juridice să poată fi trase la răspundere pentru infracțiunile menționate de prezenta decizie-cadru, săvârșite în interesul propriu.

(9) Eficacitatea eforturilor depuse pentru a combate traficul ilicit de droguri depinde în mod esențial de armonizarea măsurilor naționale de punere în aplicare a prezentei decizii-cadru,

DECIDE:

___________

1 JO C 304 E, 30.10.2001, p. 172.

2 Aviz din 9 martie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...