Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 752/2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene
Număr celex: 32004D0752

În vigoare de la 09 noiembrie 2004 până la 31 august 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 2 noiembrie 2004
de instituire a Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene
(2004/752/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 225 A și 245,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolele 140 B și 160,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Curții de Justiție,

întrucât:

(1) Articolul 225 A din Tratatul CE și articolul 140 B din Tratatul Euratom abilitează Consiliul să constituie camere jurisdicționale cu scopul de a audia și de a decide în primă instanță în anumite categorii de acțiuni și proceduri din domenii specifice, de a stabili normele cu privire la organizarea acestor camere jurisdicționale și sfera competențelor care li se atribuie.

(2) Constituirea unei camere jurisdicționale specifice cu scopul de a exercita competența în primă instanță în litigii privind funcția publică europeană, în prezent aflate în competența Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene, ar îmbunătăți funcționarea sistemului jurisdicțional comunitar. Acest aspect răspunde invitației formulate în acest sens în Declarația nr. 16 referitoare la articolul 225 A din Tratatul CE1, adoptat la semnarea Tratatului de la Nisa la 26 februarie 2001.

(3) Ca urmare, ar trebui să se alăture Tribunalului de Primă Instanță o cameră jurisdicțională care, din punct de vedere instituțional și organizațional, va fi parte integrantă a instituției Curții de Justiție, ai cărei membri au statut similar celui al membrilor Tribunalului de Primă Instanță.

(4) Noua cameră jurisdicțională ar trebui să aibă o denumire care să o diferențieze de completele sale sau de completele de judecată din cadrul Tribunalului de Primă Instanță.

(5) Pentru a facilita înțelegerea sistemului jurisdicțional în ansamblu, ar trebui prevăzute într-o anexă la Statutul Curții de Justiție dispoziții referitoare la competența, componența, organizarea și procedura camerei jurisdicționale.

(6) Numărul judecătorilor ce constituie camera jurisdicțională ar trebui să fie adaptat la specificul cauzelor. Pentru de a facilita luarea deciziei de către Consiliu cu privire la numirea judecătorilor, ar trebui să se prevadă instituirea de către Consiliu a unui comitet consultativ independent care să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile relevante de către candidaturile prezentate.

(7) Camera jurisdicțională ar trebui să se pronunțe conform unei proceduri adaptate particularităților cauzelor care îi sunt înaintate, fiind examinate posibilitățile de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor în toate etapele procedurii.

(8) În conformitate cu articolul 225 A al treilea paragraf din Tratatul CE și articolul 140 B al treilea paragraf din Tratatul Euratom, hotărârile camerei jurisdicționale ar putea face obiectul unui recurs la Tribunalul de Primă Instanță numai cu privire la chestiuni de drept, în aceleași condiții cu cele prevăzute pentru recursurile formulate la Curtea de Justiție împotriva hotărârilor Tribunalului de Primă Instanță. Dispozițiile relevante din Statutul Curții de Justiție sunt reproduse în anexa la statutul cu privire la camera jurisdicțională, cu scopul de a evita trimiterile care ar afecta înțelegerea dispozițiilor generale.

(9) Este oportun să se prevadă, în prezenta decizie, dispoziții tranzitorii corespunzătoare, pentru ca această cameră jurisdicțională să-și poată exercita funcțiile din momentul constituirii sale.

DECIDE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...