Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 418/2004 de stabilire a liniilor directoare pentru gestiunea Sistemului european de schimb rapid de informații (RAPEX) și pentru notificările prezentate în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2001/95/CE [notificată cu numărul C(2004) 1676] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004D0418

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 29 aprilie 2004
de stabilire a liniilor directoare pentru gestiunea Sistemului european
de schimb rapid de informații (RAPEX) și pentru notificările prezentate
în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2001/95/CE
[notificată cu numărul C(2004) 1676]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2004/418/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 pentru securitatea generală a produselor1, în special articolul 11 alineatul (1) al treilea paragraf,

după consultarea comitetului instituit prin articolul 15 din Directiva 2001/95/CE,

întrucât:

(1) Directiva 2001/95/CE instituie un Sistem european de schimb rapid de informații (RAPEX) în vederea realizării schimbului rapid de informații între statele membre și Comisie cu privire la măsurile și acțiunile care vizează produsele care prezintă un risc ridicat pentru sănătatea și siguranța consumatorilor.

(2) RAPEX contribuie la prevenirea aprovizionării consumatorilor cu produse care prezintă un risc ridicat pentru sănătatea și siguranța acestora, facilitează monitorizarea eficienței și consecvenței acțiunilor de supraveghere a pieței și de aplicare a dispozițiilor legale în statele membre și asigură o bază pentru identificarea nevoilor de acțiune la nivel comunitar.

(3) Procedura de notificare prevăzută la articolul 11 din Directiva 2001/95/CE prevede schimbul de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la măsurile și acțiunile care vizează produsele periculoase care nu prezintă un risc grav pentru sănătatea și siguranța consumatorilor.

(4) În vederea realizării în mod eficient a procedurilor de notificare prevăzute de Directiva 2001/95/CE de către Comisie și autoritățile competente ale statelor membre, se impune punerea în aplicare a dispozițiilor relevante din directiva menționată, în special a conceptului de risc grav și de riscuri ale căror efecte nu depășesc sau nu pot depăși teritoriul unui stat membru, dar care pot fi de interes pentru toate statele membre.

(5) Pentru a facilita funcționarea sistemului RAPEX și a procedurii de notificare prevăzute la articolul 11, liniile directoare trebuie să cuprindă un formular de notificare standard și criterii de clasificare a notificărilor în funcție de gradul de urgență a acestora. De asemenea, liniile directoare trebuie să stabilească modalitățile de funcționare, inclusiv termenele limită pentru diferitele etape ale procedurilor de notificare.

(6) Liniile directoare trebuie să se adreseze autorităților naționale desemnate ca puncte de contact în cadrul sistemului RAPEX și care răspund de procedura de notificare prevăzută la articolul 11 din Directiva 2001/95/CE. Comisia trebuie să folosească liniile directoare drept document de referință pentru gestiunea sistemului RAPEX și a procedurii de notificare prevăzute la articolul 11,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

Articolul 1

Prin prezenta Comisia adoptă linii directoare pentru a completa Directiva 2001/95/CE în vederea gestionării Sistemului european de schimb rapid de informații (RAPEX) și a notificărilor prezentate în conformitate cu articolul 11 din directiva menționată.

Liniile directoare sunt prevăzute de anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...