Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1184/2006 de aplicare a anumitor reguli de concurență în domeniul producției și comerțului cu produse agricole (versiune codificată)
Număr celex: 32006R1184

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 04 august 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1184/2006 AL CONSILIULUI
din 24 iulie 2006
de aplicare a anumitor reguli de concurență în domeniul producției
și comerțului cu produse agricole (versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Regulamentul nr. 26 al Consiliului din 4 aprilie 1962 de aplicare a unor reguli de concurență în domeniul producției și comerțului cu produse agricole2 a fost modificat în conținutul său3. Este necesar, din motive de claritate și de raționalitate, să se procedeze la codificarea regulamentului menționat anterior.

(2) Rezultă din articolul 36 din tratat că aplicarea regulilor de concurență în domeniul producției și comerțului cu produse agricole, reguli prevăzute în tratat, constituie unul din elementele politicii agricole comune. Prin urmare, dispozițiile prezentului regulament trebuie să fie completate luând în considerare evoluția acestei politici.

(3) Regulile de concurență privind acordurile, deciziile și practicile prevăzute la articolul 81 din tratat, precum și exploatarea abuzivă a pozițiilor dominante, trebuie aplicate în domeniul producției și comerțului cu produse agricole, în măsura în care aplicarea lor nu împiedică funcționarea organizațiilor naționale ale piețelor agricole și nu pune în pericol realizarea obiectivelor politicii agricole comune.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...