Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1183/2006 privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte (versiune codificată)
Număr celex: 32006R1183

În vigoare de la 04 august 2006 până la 31 decembrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1183/2006 AL CONSILIULUI
din 24 iulie 2006
privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 1208/81 al Consiliului din 28 aprilie 1981 de stabilire a unei grile comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte3 a fost modificat în mod substanțial4. Din motive de claritate și de raționalitate, este necesar să se procedeze la codificarea regulamentului menționat anterior.

(2) Constatările cursurilor și măsurile de intervenție în sectorul cărnii de vită și mânzat trebuie să se efectueze pornind de la grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte.

(3) Clasificarea carcaselor de bovine adulte trebuie să se efectueze pe baza conformației și a stratului de grăsime. Utilizarea combinată a acestor două criterii permite repartizarea carcaselor în clase. Carcasele astfel clasificate trebuie să facă obiectul identificării.

(4) În vederea aplicării omogene a prezentului regulament în Comunitate, este necesar să se prevadă verificări la fața locului de către un comitet de control comunitar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 Avizul Parlamentului European din 27 aprilie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

2 JO C 65, 17.3.2006, p. 50.

3 JO L 123, 7.5.1981, p. 3. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 1026/91 (JO L 106, 26.4.1991, p. 2).

4 A se vedea anexa III.

Articolul 1

Prezentul regulament prevede grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...