Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 527/2006 privind finanțarea studiilor, a studiilor de impact și a evaluărilor în domeniul siguranței alimentelor, sănătății animale, bunăstării animalelor și al zootehniei
Număr celex: 32006D0527

Modificări (...)

În vigoare de la 29 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 27 iulie 2006
privind finanțarea studiilor, a studiilor de impact și a evaluărilor în
domeniul siguranței alimentelor, sănătății animale, bunăstării
animalelor și al zootehniei (2006/527/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar1, în special articolul 20,

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia 90/424/CEE, Comunitatea trebuie să întreprindă sau să ajute statele membre să întreprindă acțiunile tehnice și științifice necesare dezvoltării legislației comunitare în domeniul veterinar, precum și dezvoltării învățământului sau formării în domeniul veterinar.

(2) Studiile, studiile de impact și evaluările sistematice și în timp util ale programelor sale de cheltuieli constituie pentru Comisia Europeană priorități bine stabilite. Aceste instrumente îi permit să monitorizeze gestionarea fondurilor alocate și să promoveze în cadrul instituției o cultură a experienței dobândite, în special într-un context în care gestionarea bazată pe rezultate ocupă un loc din ce în ce mai preponderent.

(3) Pentru a permite instituției să îndeplinească aceste sarcini, s-a lansat o cerere de ofertă, ca urmare a unei licitații deschise, în cursul ultimului trimestru din 2004, în vederea încheierii unui contract-cadru de evaluare care acoperă domeniile de acțiune politică privind siguranța alimentelor, sănătatea animală, bunăstarea animalelor și zootehnia.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...