Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 514/2006 privind conformitatea anumitor standarde cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE și publicarea referințelor lor în Jurnalul Oficial [notificată cu numărul C(2006) 3277] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006D0514

Modificări (...)

În vigoare de la 22 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 20 iulie 2006
privind conformitatea anumitor standarde cu cerința generală de
siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE și publicarea referințelor
lor în Jurnalul Oficial [notificată cu numărul C(2006) 3277]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2006/514/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor1, în special articolul 4 alineatul (2) al doilea și al patrulea paragraf,

după consultarea comitetului permanent instituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice privind serviciile societății informaționale2,

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE prevede obligația producătorilor de a introduce pe piață numai produse sigure.

(2) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, un produs este considerat sigur, în ceea ce privește riscurile și categoriile de risc reglementate de standardele naționale relevante, în cazul în care este conform cu standardele naționale neobligatorii care transpun standardele europene, ale căror referințe au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 4 din respectiva directivă.

(3) În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din respectiva directivă, standardele europene trebuie să fie stabilite de organismele europene de standardizare, pe baza unui mandat stabilit de Comisie. Comisia va publica referințele respectivelor standarde.

(4) Articolul 4 alineatul (2) din respectiva directivă prevede o procedură de publicare a referințelor standardelor adoptate de organismele europene de standardizare înainte de intrarea în vigoare a directivei. În cazul în care standardele în cauză asigură conformitatea cu cerința generală de siguranță, Comisia decide să publice referințele lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În aceste cazuri, Comisia, din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, hotărăște, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (2) din respectiva directivă, dacă standardul în cauză îndeplinește cerința generală de siguranță. Comisia decide publicarea referințelor standardului în cauză după consultarea comitetului instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE. Comisia informează statele membre cu privire la decizia sa.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...