Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 502/2006 de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piață decât brichete cu caracteristici de siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie [notificată cu nr. C(2006) 1887 și nr. C(2006) 1887 COR] (Text cu relevanță pentru SEE) (Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial L 197 din 19 iulie 2006, p. 9)
Număr celex: 32006D0502

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 20 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 11 mai 2006
de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure
că nu se pot introduce pe piață decât brichete cu caracteristici de
siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe piață a
brichetelor fantezie [notificată cu nr. C(2006) 1887 și nr. C(2006)
1887 COR] (Text cu relevanță pentru SEE)
(Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în
Jurnalul Oficial L 197 din 19 iulie 2006, p. 9)
(2006/502/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor1, în special articolul 13,

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 2001/95, producătorii sunt obligați să introducă pe piață numai produse sigure.

(2) În conformitate cu articolul 13 din Directiva 2001/95/CE, în cazul în care Comisia ia la cunoștință că anumite produse prezintă un risc ridicat pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, aceasta poate, în anumite condiții, să adopte o decizie care impune statelor membre să adopte măsuri temporare destinate în special să restricționeze sau să supună unor condiții speciale introducerea pe piață a unor astfel de produse, să interzică comercializarea lor și să introducă măsurile adiacente necesare pentru a asigura respectarea interdicției, sau să dispună retragerea ori recuperarea de pe piață a produselor în cauză.

(3) O astfel de decizie depinde de mai multe fapte, respectiv: există diferențe considerabile între statele membre în ceea ce privește abordarea adoptată sau care trebuie adoptată pentru a contracara riscul în cauză; având în vedere natura problemei siguranței, riscul nu poate fi contracarat într-un mod compatibil cu gradul de urgență al cazului în cadrul altor proceduri prevăzute de legislația comunitară specifică aplicabilă produselor în cauză; în fine, riscul poate fi eliminat în mod eficient numai prin adoptarea unor măsuri adecvate aplicabile la nivel comunitar, pentru a asigura un nivel ridicat și consecvent de protecție a sănătății și siguranței consumatorilor, precum și funcționarea corectă a pieței interne.

(4) Brichetele sunt, prin natura lor, produse periculoase, deoarece produc o flacără sau căldură și conțin un combustibil inflamabil. Acestea implică un risc considerabil când sunt folosite incorect de către copii, putând cauza incendii, răni sau chiar moartea. Având în vedere natura periculoasă a brichetelor, numărul foarte mare de produse introduse pe piață și condițiile previzibile de utilizare, gravitatea riscului implicat de brichete în ceea ce privește siguranța copiilor trebuie tratat în raport cu posibilitatea utilizării lor în joacă de către copii.

(5) Riscul grav implicat de brichete este confirmat de datele și informațiile disponibile în UE despre incendii provocate de copii care s-au jucat cu brichete. Un raport publicat în februarie 1997 de Ministerul Comerțului și Industriei din Regatul Unit și intitulat "Studiu european - accidente provocate de copii cu vârste sub cinci ani care s-au jucat cu brichete sau chibrituri" estima un total de aproximativ 1 200 de incendii, 260 de răniri și 20 de decese pe an în UE în cursul anului 1997. Informațiile mai recente confirmă faptul că un număr semnificativ de accidente grave, inclusiv de decese, sunt în continuare provocate în UE de copii care se joacă cu brichete fără caracteristici de siguranță.

(6) Australia, Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii (SUA) au adoptat norme legislative care stabilesc cerințe de dotare a brichetelor cu caracteristici de siguranță pentru copii similare celor prevăzute de prezenta decizie. Înainte de elaborarea legislației, în SUA a fost lansată o anchetă. Propunerea de adoptare a unui regulament privind brichetele prezentată de Comisia pentru siguranța produselor pentru consumatori din SUA (Consumer Product Safety Commission) estima în 1993 că utilizarea de către copii a brichetelor provoacă anual 5 000 de incendii, 1 150 de răniri și 170 de decese în SUA.

(7) Cerința de introducere a unor caracteristici de siguranță pentru copii a fost introdusă în 1994. În 2002, un studiu realizat în SUA privind eficiența cerinței respective a raportat o reducere cu 60% a incendiilor, rănirilor și deceselor.

(8) Consultarea statelor membre în cadrul comitetului instituit prin articolul 15 din Directiva 2001/95/CE a stabilit că există diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește abordarea riscului implicat de brichetele fără caracteristici de siguranță pentru copii.

(9) Există două standarde tehnice legate de siguranța brichetelor: Standardul european și internațional EN ISO 9994:2002 "Brichete - Specificații de siguranță", care stabilește specificații privind calitatea, fiabilitatea și siguranța brichetelor în combinație cu procedurile adecvate de testare a fabricării, dar care nu include specificații de siguranță pentru copii, și standardul european EN 13869:2002 "Brichete - Caracteristici de siguranță pentru copii la brichete - Cerințe de siguranță și metode de încercare", care stabilește specificațiile de siguranță pentru copii.

(10) Referințele standardului EN ISO 9994:2002 au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene2, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4 din Directiva 2001/95/CE, atrăgând astfel după sine prezumția de conformitate cu cerințele generale de siguranță ale Directivei 2001/95/CE în ceea ce privește riscurile reglementate de respectivul standard. Pentru a trata problema caracteristicilor de siguranță pentru copii, anumite state membre au considerat că trebuie publicate de Comisie în Jurnalul Oficial și referințele standardului EN 13869:2002. Cu toate acestea, alte state membre au considerat că EN 13869:2002 ar trebui mai întâi revizuit în mod substanțial.

(11) În absența unor măsuri comunitare privind caracteristicile de siguranță pentru copii ale brichetelor și interzicerea brichetelor fantezie, anumite state membre pot adopta măsuri naționale divergente. Introducerea unor astfel de măsuri ar duce în mod inevitabil la un nivel de protecție neuniform și la bariere intracomunitare în calea comerțului cu brichete.

(12) Nu există o legislație comunitară specifică aplicabilă brichetelor. Având în vedere natura problemei siguranței în cauză, riscul nu poate fi abordat în mod eficient în cadrul unor alte proceduri prevăzute de norme comunitare specifice și în mod care să fie compatibil cu gradul de urgență al cazului. Prin urmare, este necesar să se adopte o decizie în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2001/95/CE.

(13) Având în vedere riscul grav reprezentat de brichete și în scopul de a asigura un nivel ridicat și consecvent de protecție a sănătății și siguranței consumatorului în UE, precum și de a evita barierele în calea comerțului, trebuie adoptată o decizie temporară, în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2001/95/CE. O astfel de decizie ar trebui să condiționeze rapid introducerea pe piață a brichetelor de dotarea lor cu caracteristici de siguranță pentru copii. O astfel de decizie ar trebui să prevină daune și decese pe viitor, până la identificarea unei soluții permanente, bazate pe un consens internațional.

(14) Cerința privind caracteristicile de siguranță pentru copii prevăzută de prezenta decizie ar trebui să reglementeze brichetele de unică folosință, deoarece aceste brichete implică un risc foarte mare de a fi utilizat incorect de copii. Un studiu realizat în SUA în 1987, "Studiul Harwood", a demonstrat că în medie 96% dintre accidentele provocate de copiii care s-au jucat cu brichete au fost cauzate de brichete de unică folosință. Foarte puține accidente au fost provocate de alt tip de brichete, respectiv așa-numitele brichete de lux sau de semilux, care sunt proiectate, fabricate și introduse pe piață astfel încât să poată fi folosite în siguranță pe o perioadă mai mare de timp, care sunt însoțite de o garanție scrisă și beneficiază după vânzare de service pentru înlocuirea sau repararea unor piese pe întreaga durată de utilizare, care sunt caracterizate de un design sofisticat cu materiale scumpe, o imagine luxoasă și un grad scăzut de înlocuire cu alte brichete și care dispun de o rețea de distribuție în conformitate cu imaginea prestigioasă și luxoasă a mărcii. Aceste caracteristici se coroborează cu faptul că persoanele tind să acorde mai multă atenție unor brichete de valoare superioară destinate pentru utilizare pe o perioadă mai mare de timp.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...