Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 441/2006 de acceptare a unor angajamente oferite în cadrul procedurii antidumping privind importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel, originare, între altele, din România
Număr celex: 32006D0441

Modificări (...)

În vigoare de la 29 iunie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 23 iunie 2006
de acceptare a unor angajamente oferite în cadrul procedurii
antidumping privind importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără
sudură, din fier sau din oțel, originare, între altele, din România
(2006/441/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene1, în special articolul 8 alineatul (1),

după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A. PROCEDURA

(1) La 31 martie 2005, Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene2, deschiderea, între altele, a unei proceduri antidumping privind importurile în Comunitate ale anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel, originare din Croația, din România, din Rusia și din Ucraina.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...