Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 264/2006 privind anumite măsuri de protecție împotriva bolii Newcastle în România [notificată cu numărul C(2006) 892] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006D0264

Modificări (...)

În vigoare de la 04 aprilie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 27 martie 2006
privind anumite măsuri de protecție împotriva bolii Newcastle în
România [notificată cu numărul C(2006) 892]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2006/264/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE1, în special articolul 18,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate2, în special articolul 22,

întrucât:

(1) Boala Newcastle este o boală virală deosebit de contagioasă, care afectează păsările de curte și alte păsări și există riscul pătrunderii agentului patogen ca urmare a schimburilor internaționale cu păsări de curte vii și produse din carne de pasăre.

(2) România a notificat Comisiei existența de focare de boală Newcastle pe teritoriul său.

(3) Ținând seama de riscul pentru sănătatea animală pe care îl reprezintă introducerea bolii în Comunitate, trebuie luate măsuri privind importurile din România de păsări de curte, de ratite, de vânat cu pene de crescătorie și de vânat cu pene sălbatic viu și de ouă destinate incubației de la aceste specii.

(4) România a furnizat între timp informații mai ample cu privire la situația sanitar-veterinară și a solicitat o regionalizare, pentru ca numai importurile în Comunitate din regiunile afectate de boală să fie suspendate, având în vedere faptul că situația din restul țării pare satisfăcătoare. Informațiile disponibile în prezent permit limitarea măsurilor de protecție la anumite regiuni.

(5) Informațiile prezentate Comisiei indică faptul că boala a fost suspectată pentru prima dată în România la 22 noiembrie 2005.

(6) Prin urmare, trebuie suspendate importurile în Comunitate de carne proaspătă de pasăre de curte, de ratite, de vânat cu pene de crescătorie și de vânat cu pene sălbatic care provin din regiunile românești afectate, precum și importurile de preparate din carne și de produse din carne sau care conțin carne de la speciile în cauză, obținute din păsări sacrificate după 1 octombrie 2005.

(7) Decizia 2005/432/CE a Comisiei din 3 iunie 2005 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică, precum și a modelelor de certificate pentru importul de produse din carne destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a Deciziilor 97/41/CE, 97/221/CE și 97/222/CE3 întocmește lista țărilor terțe sau a părților din țări terțe din care se autorizează importul de produse din carne în Comunitate, precum și regimurile de tratament considerate eficiente în inactivarea anumitor agenți patogeni.

(8) Pentru a limita riscul de transmitere a bolii prin intermediul produselor reglementate prin Decizia 2005/432/CE, trebuie aplicat un tratament adecvat în funcție de situația sanitar-veterinară a țării de origine și a speciilor de la care provine carnea. Trebuie să se autorizeze în continuare importurile de produse din carne de pasăre din regiunile românești afectate, tratate la o temperatură de cel puțin 70°C.

(9) Pentru a autoriza importurile de produse din carne supuse unui tratament termic suficient pentru inactivarea eventualilor viruși din carne, este necesar să se precizeze tratamentul solicitat pentru carnea de pasăre de curte în certificatele de sănătate stabilite în conformitate cu anexele III și IV la Decizia 2005/432/CE.

(10) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...