Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 236/2006 privind condițiile speciale care reglementează produsele pescărești importate din Indonezia și destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2006) 843] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006D0236

Modificări (...)

În vigoare de la 22 martie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 21 martie 2006
privind condițiile speciale care reglementează produsele pescărești
importate din Indonezia și destinate consumului uman [notificată cu
numărul C(2006) 843] (Text cu relevanță pentru SEE) (2006/236/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele provenind din țări terțe și introduse în Comunitate1, în special articolul 22 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentelor, de înființare a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței alimentelor2, în special articolul 53 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 97/78/CE și cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002, trebuie să se adopte măsurile necesare în ceea ce privește importurile de anumite produse provenind din țări terțe în care apare sau se dezvoltă orice cauză care poate constitui o amenințare gravă pentru sănătatea animală și umană.

(2) În produsele pescărești importate din Indonezia și destinate consumului uman au fost detectate histamină și metale grele. Prezența acestor metale în produsele alimentare reprezintă un risc potențial pentru sănătatea umană.

(3) Directiva 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991 de stabilire a normelor de sănătate publică ce reglementează producerea și introducerea pe piață a produselor pescărești3 stabilește procedura de prelevare de probe și de analiză pentru histamină și stabilește conținutul maxim autorizat de substanța în cauză.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...