Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 216/2006 privind publicarea referințelor standardului EN 143:2000 "Dispozitive de protecție respiratorie - Filtre pentru particule - Cerințe, testare, marcaj" în conformitate cu Directiva 89/686/CEE a Consiliului (echipament individual de protecție) [notificată cu numărul C(2006) 777] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006D0216

Modificări (...)

În vigoare de la 17 martie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 16 martie 2006
privind publicarea referințelor standardului EN 143:2000 "Dispozitive
de protecție respiratorie - Filtre pentru particule - Cerințe, testare,
marcaj" în conformitate cu Directiva 89/686/CEE a Consiliului
(echipament individual de protecție)
[notificată cu numărul C(2006) 777]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2006/216/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/686/CEE din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție1, în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere avizul comitetului permanent înființat în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice2,

întrucât:

(1) Directiva 89/686/CEE prevede că echipamentul individual de protecție poate fi introdus pe piață și utilizat numai dacă asigură protecția sănătății și siguranța utilizatorilor fără a aduce atingere sănătății sau siguranței altor persoane, animalelor domestice sau bunurilor, atunci când este întreținut corespunzător și utilizat în scopul pentru care a fost conceput.

(2) În conformitate cu articolul 5 din Directiva 89/686/CEE, se consideră că echipamentul individual de protecție care poartă marca CE și pentru care fabricantul poate prezenta declarația de conformitate și certificatul de examinare de tip CE eliberat de un organism notificat, care atestă conformitatea cu standardele naționale corespunzătoare care transpun standardele armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Comisie, se presupune că îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute la articolul 3 din Directiva 89/686/CEE și incluse în anexa II la directiva menționată. Statele membre trebuie să publice referințele standardelor naționale care transpun standardele armonizate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...