Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000
Număr celex: 32003R2201

Referințe (1), Reviste (15), Jurisprudență

În vigoare de la 23 decembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 2201/2003 AL CONSILIULUI
din 27 noiembrie 2003
privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor
judecătorești în materie matrimonială și în materia
răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1347/2000

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European3,

întrucât:

(1) Comunitatea Europeană și-a stabilit ca obiectiv crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție în cadrul căruia se asigură libera circulație a persoanelor. În acest scop, Comunitatea adoptă, în special, măsurile în domeniul cooperării judiciare în materie civilă necesare pentru buna funcționare a pieței interne.

(2) Consiliul European de la Tampere a aprobat principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judiciare ca piatră de temelie pentru crearea unui spațiu judiciar veritabil și a identificat dreptul de vizită ca o prioritate.

(3) Regulamentul (CE) nr. 1347/2000 al Consiliului din 29 mai 20004 stabilește normele privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești față de copiii comuni, pronunțate cu ocazia acțiunilor matrimoniale. Conținutul prezentului regulament a fost preluat în mare parte din Convenția din 28 mai 1998 având același obiect5.

(4) La 3 iulie 2000, Franța a prezentat o inițiativă în vederea adoptării unui regulament al Consiliului privind executarea reciprocă a hotărârilor privind dreptul de vizită a copiilor6.

(5) În vederea garantării egalității tuturor copiilor, prezentul regulament reglementează toate hotărârile în materia răspunderii părintești, inclusiv măsurile de protecție a copilului, independent de orice legătură cu o procedură matrimonială.

___________

1 JO C 203 E, 27.8.2002, p. 155.

2 Avizul adoptat la 20 septembrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 JO C 61, 14.3.2003, p. 76.

4 JO L 160, 30.6.2000, p. 19.

5 La momentul adoptării Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, Consiliul a luat notă de raportul explicativ privind convenția, elaborat de doamna profesor Alegria Borrás (JO C 221, 16.7.1998, p. 27).

6 JO C 234, 15.8.2000, p. 7.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...