Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2081/2003 privind nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului între statele membre
Număr celex: 32003R2081

Modificări (...)

În vigoare de la 28 noiembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 2081/2003 AL COMISIEI
din 27 noiembrie 2003
privind nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile
comerțului exterior al Comunității și ale comerțului
între statele membre
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate și statele membre, pe de o parte, și țările terțe1, pe de altă parte, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 374/982, în special articolul 9,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1779/2002 al Comisiei din 4 octombrie 2002 privind nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului între statele sale membre3 a stabilit versiunea valabilă la 1 ianuarie 2003 a nomenclaturii respective.

(2) Codificarea alfabetică a țărilor și teritoriilor trebuie să se bazeze pe standardul ISO alpha 2 în vigoare, cu condiția ca acesta să fie compatibil cu cerințele legislației comunitare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...