Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 129/2003 de stabilire a unor norme detaliate în vederea determinării dimensiunii ochiului și a grosimii firului plaselor de pescuit
Număr celex: 32003R0129

Modificări (...)

În vigoare de la 25 ianuarie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 129/2003 AL COMISIEI
din 24 ianuarie 2003
de stabilire a unor norme detaliate în vederea determinării
dimensiunii ochiului și a grosimii firului plaselor de pescuit

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine1,

astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 973/20012, în special articolul 48,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2108/84 din 23 iulie 1984 de stabilire a unor norme detaliate în vederea determinării mărimii ochiurilor la plasele de pescuit3, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 2550/97, a fost considerabil modificat și deoarece trebuie făcute alte modificări, ar trebui înlocuit cu acest regulament în interesul clarității și raționalizării.

(2) În vederea asigurării conformității cu măsurile tehnice pentru conservarea resurselor halieutice, este necesar să se stabilească norme detaliate în vederea determinării dimensiunii ochiului de plasă și a grosimii firului plaselor de pescuit.

(3) În scopul procedurii de control, este necesar să se specifice tipurile de instrumente de măsurare a ochiului de plasă care vor fi utilizate, metoda de utilizare a acestora, alegerea ochiurilor de plasă care vor fi măsurați, tehnica de măsurare a fiecărui ochi de plasă, metoda de calcul a dimensiunii ochiului de plasă, procedura pentru selectarea firelor ochiurilor de plasă pentru evaluarea grosimii firului și să se descrie ordinea procedurii de inspecție.

(4) Este necesar să se definească condițiile prin care procedura de control stabilește că grosimea firului plaselor de pescuit este mai mare decât grosimea maximă permisă.

(5) În cazul în care comandantul unei nave contestă rezultatul unei măsurări în timpul unei inspecții, trebui să se procedeze la o nouă măsurare, care este măsura finală.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a sectorului pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 125, 27.4.1998, p. 1.

2 JO L 137, 19.5.2001, p. 1.

3 JO L 194, 24.7.1984, p. 22.

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Definiții

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...