Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 80/2003 privind protecția mediului prin dreptul penal
Număr celex: 32003F0080

Modificări (...)

În vigoare de la 05 februarie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA-CADRU 2003/80/JAI A CONSILIULUI
din 27 ianuarie 2003
privind protecția mediului prin dreptul penal

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 litera (e) și articolul 34 alineatul (2), litera (b),

având în vedere inițiativa Regatului Danemarcei1,

având în vedere avizele Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Uniunea este preocupată de creșterea infracțiunilor împotriva mediului și de efectele acestora, care depășesc din ce în ce mai des frontierele statelor în care se săvârșesc aceste infracțiuni.

(2) Aceste infracțiuni constituie o amenințare pentru mediu și, în consecință, trebuie să primească un răspuns foarte ferm.

(3) Infracțiunile împotriva mediului reprezintă o problemă comună a statelor membre, care ar trebui, în consecință, să acționeze concertat pentru a proteja mediul pe plan penal3.

(4) Comisia a prezentat, în martie 2001, o propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la protecția mediului prin dreptul penal4, întemeiată pe articolul 175 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

(5) Consiliul a considerat oportună integrarea în prezenta decizie-cadru a mai multor dispoziții de fond care figurează în propunerea de directivă, în special cele ce definesc faptele pe care statele membre ar trebui să le considere infracțiuni, în temeiul dreptului intern.

(6) Parlamentul European și-a dat avizul cu privire la directiva propusă la 9 aprilie 2002. Comisia a prezentat o propunere modificată de directivă în octombrie 2002, în temeiul articolului 250 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene. Consiliul nu a considerat necesară modificarea prezentei decizii-cadru pe această bază.

(7) Consiliul a examinat propunerea, dar a ajuns la concluzia că majoritatea necesară adoptării acesteia de către Consiliu nu poate fi obținută. Majoritatea respectivă consideră că propunerea depășește competențele atribuite Comunității prin Tratatul de instituire a Comunității Europene și că obiectivele urmărite ar putea fi atinse prin adoptarea unei decizii-cadru, pe baza Titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană. În afară de aceasta, Consiliul consideră că prezenta decizie-cadru, întemeiată pe articolul 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, constituie un instrument corespunzător pentru a impune statelor membre obligația de a prevedea sancțiuni penale. Propunerea modificată prezentată de Comisie nu este de natură să modifice poziția Consiliului în această privință.

(8) Infracțiunile împotriva mediului ar trebui să angajeze nu numai răspunderea persoanelor fizice, ci și pe cea a persoanelor juridice.

(9) Statele membre ar trebui să stabilească o competență extinsă cu privire la infracțiunile respective, astfel încât să se evite ca persoanele fizice sau juridice să se sustragă urmăririi penale, pentru simplul motiv că infracțiunea nu a fost săvârșită pe teritoriul lor.

(10) La 4 noiembrie 1998, Consiliul Europei a adoptat o Convenție privind protecția mediului prin dreptul penal, care a fost avută în considerare prin dispozițiile prezentului instrument,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE-CADRU:

___________

1 JO C 39, 11.2.2000, p. 4.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...