Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 78/2003 de stabilire a orientările tehnice multianuale pentru Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel
Număr celex: 32003D0078

Modificări (...)

În vigoare de la 05 februarie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 1 februarie 2003
de stabilire a orientările tehnice multianuale pentru Programul de
cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel
(2003/78/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Protocolul anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene privind consecințele financiare ale expirării Tratatului Comunității Economice de Carbon și Oțel (CECO) și privind Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel,

având în vedere Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor necesare punerii în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și privind Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel1, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei2,

având în vedere avizul Parlamentului European3,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

Întrucât:

(1) Beneficiul din investițiile valorii nete a activelor CECO în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel este alocat Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și este destinat exclusiv finanțării proiectelor de cercetare din afara Programului-cadru de cercetare în sectoarele cu legătură în industria cărbunelui și a oțelului.

(2) Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel urmează să fie gestionat de Comisie în conformitate cu principii similare celor care reglementează programele CECO actuale de cercetare tehnică pentru cărbune și oțel și pe baza unor orientări multianuale care ar trebui să constituie o prelungire ideală a respectivelor programe CECO, prin asigurarea unei mari concentrări de activități de cercetare și a suplimentării celor din Programul-cadru comunitar pentru cercetare și dezvoltare tehnologică.

(3) În cadrul acestor activități de gestionare, Comisia este asistată de un comitet de gestiune format din reprezentanții statelor membre precum și grupuri consultative și tehnice care reprezintă o paletă largă de interese ale industriilor și altor părți interesate.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 A se vedea pagina 22 din prezentul Jurnal Oficial.

2 JO L 29, 30.1.2001, p. 254.

3 JO L 87, 11.4.2002, p. 19.

Articolul 1

Orientările tehnice multianuale pentru Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (denumite în continuare "orientări tehnice") sunt prevăzute în anexă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...