Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2396/2001 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil prazului
Număr celex: 32001R2396

Modificări (...)

În vigoare de la 08 decembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 2396/2001 AL COMISIEI
din 7 decembrie 2001
de stabilire a standardului de comercializare aplicabil prazului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței fructelor și legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 911/20012 al Comisiei, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) În conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96, standardele pentru praz au fost adoptate prin Regulamentul (CEE) nr. 1076/893 al Comisiei, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 888/974.

(2) În interesul păstrării transparenței pe piața mondială, ar trebui luat în considerare standardul pentru praz recomandat de grupul de lucru pentru standardizarea produselor perisabile și dezvoltarea calității al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU). De asemenea, este de dorit să se permită toleranțe mai mari pentru prazul timpuriu din categoria I. În consecință, este necesar să se elimine Regulamentul (CEE) nr. 1076/89 și să se înlocuiască cu un nou regulament de stabilire a standardelor care să ia în considerare acești factori.

(3) Aplicarea acestor standarde ar trebui să elimine produsele de calitate nesatisfăcătoare de pe piață, să aducă producția la nivelul cerințelor consumatorilor și să faciliteze comerțul bazat pe concurență loială, ajutând prin aceasta la îmbunătățirea profitabilității.

(4) Standardele se aplică în toate etapele de comercializare. Transportul pe distanțe mari, depozitarea pe o anumită perioadă de timp și diferitele prelucrări pe care le suportă produsele pot determina un anumit grad de deteriorare din cauza dezvoltării biologice a produselor sau a caracterului lor perisabil. O astfel de deteriorare ar trebui luată în considerare în momentul aplicării standardului în etapele de comercializare ulterioare expedierii.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 129, 11.5.2001, p. 3.

3 JO L 114, 27.4.1989, p. 14.

4 JO L 126, 17.5.1997, p. 11.

Articolul 1

Standardul comercial pentru prazul care intră sub incidența codului NC 0703 90 00 este cel prevăzut de anexă.

Standardul se aplică în toate etapele de comercializare în conformitate cu condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...