Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1720/2006 de stabilire a unui program de acțiune în domeniul învățării continue
Număr celex: 32006D1720

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 24 noiembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA NR. 1720/2006/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 15 noiembrie 2006
de stabilire a unui program de acțiune în domeniul învățării continue

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 149 alineatul (4) și articolul 150 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Decizia 1999/382/CE a Consiliului4 a stabilit cea de-a doua fază a programului de acțiune comunitară în domeniul formării profesionale "Leonardo da Vinci".

(2) Decizia nr. 253/2000/CE a Parlamentului European și a Consiliului5 a stabilit cea de-a doua fază a programului de acțiune comunitară în domeniul educației "Socrates".

(3) Decizia nr. 2318/2003 a Parlamentului European și a Consiliului6 a stabilit un program multianual pentru o integrare efectivă a tehnologiilor informației și comunicării (TIC) în sistemele de educație și de formare în Europa (programul eLearning).

(4) Decizia nr. 791/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului7 a stabilit un program de acțiune comunitară pentru promovarea organismelor active la nivel european în domeniul educației și formării și pentru susținerea activităților specifice în acest domeniu.

(5) Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului8 a instituit un cadru unic pentru transparența calificărilor și aptitudinilor (Europass).

(6) Decizia nr. 2317/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului9 a stabilit un program pentru îmbunătățirea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(7) Declarația de la Bologna, semnată de miniștrii educației din 29 de țări europene la 19 iunie 1999, a stabilit un proces interguvernamental care are ca scop crearea până în 2010 a unui "Spațiu european al învățământului superior" și care necesită sprijin la nivel comunitar.

(8) Consiliul European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000 a stabilit obiectivul strategic ca Uniunea Europeană să devină cea mai competitivă și mai dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume, capabilă de o creștere economică durabilă, însoțită de o creștere cantitativă și calitativă a numărului locurilor de muncă și de o mai mare coeziune socială, și a invitat Consiliul Educației să întreprindă o analiză generală a obiectivelor concrete viitoare ale sistemelor de educație, axată pe preocupările și prioritățile comune, respectând în același timp diversitatea națională.

(9) O societate avansată bazată pe cunoaștere reprezintă cheia unor rate mai ridicate de creștere și de ocupare a forței de muncă. Educația și formarea sunt priorități esențiale pentru Uniunea Europeană în vederea realizării obiectivelor de la Lisabona.

(10) La 12 februarie 2001, Consiliul a adoptat un raport cu privire la obiectivele concrete viitoare ale sistemelor de educație și formare. Ulterior, la 14 iunie 2002, acesta a adoptat un program de lucru detaliat privind urmărirea acestor obiective, necesitând sprijin la nivel comunitar.

(11) Consiliul European de la Goteborg din 15 și 16 iunie 2001 a adoptat o strategie de dezvoltare durabilă și a adăugat o dimensiune de mediu procesului de la Lisabona pentru ocuparea forței de muncă, reformă economică și coeziune socială.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...