Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 928/2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției [notificată cu numărul C(2006) 6569]
Număr celex: 32006D0928

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 14 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 13 decembrie 2006
de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a
progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor
obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului
judiciar și al luptei împotriva corupției
[notificată cu numărul C(2006) 6569]
(2006/928/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, în special articolele 37 și 38,

având în vedere avizele exprimate de statele membre,

întrucât:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...