Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 873/2006 privind încheierea, în numele Comunității, a unui Protocol adițional la Acordul european de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte și România, pe de altă parte, privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (PECA)
Număr celex: 32006D0873

Modificări (...)

În vigoare de la 05 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 20 noiembrie 2006
privind încheierea, în numele Comunității, a unui Protocol
adițional la Acordul european de instituire a unei asocieri între
Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte și
România, pe de altă parte, privind evaluarea conformității și
acceptarea produselor industriale (PECA) (2006/873/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză, alineatul (3) primul paragraf prima teză și alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

1. Acordul european de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte și România, pe de altă parte1 a intrat în vigoare la 1 februarie 1995.

2. Articolul 75 din acordul european prevede că încheierea acordurilor privind recunoașterea reciprocă se va realiza prin cooperarea în domeniul procedurilor de standardizare și de evaluare a conformității.

3. Articolul 110 din acordul european prevede că toate sau o parte din competențele Consiliului de asociere pot fi delegate Comitetului de asociere.

4. Articolul 2 din Decizia 94/907/CE, CECO, Euratom a Consiliului și a Comisiei din 19 decembrie 1994 privind încheierea Acordului european de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte și România, pe de altă parte2 stabilește procedurile decizionale ale Comunității și modalitățile de prezentare a poziției Comunității în cadrul Consiliului de asociere și al Comitetului de asociere.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...