Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 804/2006 privind armonizarea spectrului de frecvențe radio pentru dispozitivele de identificare prin radiofrecvență (RFID) care utilizează banda UHF (ultra înaltă frecvență) [notificată cu numărul C(2006) 5599]
Număr celex: 32006D0804

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 25 noiembrie 2006 până la 31 decembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 23 noiembrie 2006
privind armonizarea spectrului de frecvențe radio pentru dispozitivele
de identificare prin radiofrecvență (RFID) care utilizează banda UHF
(ultra înaltă frecvență) [notificată cu numărul C(2006) 5599]
(2006/804/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio)1, în special articolul 4 alineatul (3),

___________

1 JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

întrucât:

(1) Tehnologia de identificare prin radiofrecvență (RFID), un tip specific de dispozitive cu rază scurtă de acțiune, asigură un important potențial economic și pentru societăți în Europa. Sunt posibile diferite aplicații ale RFID, cum ar fi identificarea automată a articolelor, reperarea bunurilor, sisteme de securitate și de alarmă, gestionarea deșeurilor, senzori de proximitate, sisteme antifurt, sisteme de localizare, transferul de date către dispozitive portabile și sisteme de control fără fir. Dezvoltarea dispozitivelor RFID care utilizează banda UHF (ultra înaltă frecvență) în Comunitatea Europeană va contribui la dezvoltarea societății informaționale și la promovarea inovațiilor.

(2) Sunt necesare condiții armonizate și certitudine juridică în ceea ce privește disponibilitatea spectrului de frecvențe radio pentru dispozitivele RFID UHF pentru a permite ca identificarea produselor ce încorporează RFID UHF sau a serviciilor legate de RFID să funcționeze în întreaga Europă. Asigurarea unei piețe interne funcționale va sprijini adoptarea rapidă și cu succes a tehnologiei RFID prin susținerea economiilor de scară și utilizarea transfrontalieră.

(3) Domeniul de aplicare al prezentei decizii se limitează la sistemele RFID în care dispozitivele fixate pe articolele ce urmează a fi identificate nu au nicio sursă autonomă de energie pentru transmisia radio și transmit numai prin reutilizarea energiei radiate asupra lor de către dispozitivele de citire. Prin urmare, probabilitatea ca acestea să provoace interferențe cu alți utilizatori ai spectrului este în general limitată. În consecință, astfel de dispozitive pot împărți benzi de frecvență cu alte servicii care sunt sau nu supuse autorizării, fără a provoca interferențe dăunătoare și pot coexista cu alte dispozitive cu rază scurtă de acțiune. În consecință, utilizarea lor nu ar trebui supusă unei autorizări individuale în temeiul Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind autorizarea1. De asemenea, serviciile de radiocomunicații, astfel cum sunt definite în Regulamentul radiocomunicațiilor al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, au prioritate față de astfel de dispozitive RFID și nu se solicită asigurarea protecției acestor dispozitive RFID contra interferențelor, iar sistemele RFID nu cauzează interferențe acestor servicii de radiocomunicații. În consecință, deoarece utilizatorilor de dispozitive RFID nu li se poate garanta protecția contra interferențelor, este responsabilitatea producătorilor de dispozitive RFID să protejeze astfel de dispozitive contra interferențelor dăunătoare ale serviciilor de radiocomunicații, precum și ale altor dispozitive cu rază scurtă de acțiune care funcționează în conformitate cu reglementările comunitare sau naționale aplicabile. În temeiul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora2 (Directiva R&TTE), producătorii ar trebui să asigure utilizarea eficientă de către dispozitivele RFID a spectrului de radiofrecvență, astfel încât să evite interferențele dăunătoare cu alte dispozitive cu rază scurtă de acțiune.

(4) În consecință, la 11 martie 2004, Comisia a emis un mandat3 pentru CEAPT, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia privind spectrul de frecvențe radio, pentru armonizarea frecvențelor utilizate de dispozitivele cu rază scurtă de acțiune, inclusiv dispozitivele RFID. Ca răspuns la mandatul respectiv, CEAPT a stabilit, în raportul său4 din 15 noiembrie 2004, lista măsurilor voluntare de armonizare care există în Uniunea Europeană pentru dispozitivele cu rază scurtă de acțiune și a declarat că este necesar un angajament mai puternic din partea statelor membre pentru a asigura stabilitatea juridică a armonizării frecvențelor obținute de CEAPT, în special pentru spectrul UHF utilizat de dispozitivele RFID.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...