Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 799/2006 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite și a cerințelor de evaluare și de verificare corespunzătoare pentru acordarea etichetei ecologice comunitare amelioratorilor de sol [notificată cu numărul C(2006) 5369] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006D0799

Modificări (...)

În vigoare de la 24 noiembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 3 noiembrie 2006
de stabilire a unor criterii ecologice revizuite și a cerințelor de
evaluare și de verificare corespunzătoare pentru acordarea etichetei
ecologice comunitare amelioratorilor de sol
[notificată cu numărul C(2006) 5369]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2006/799/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 6 alineatul (1) paragraful al doilea,

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, s-a realizat în timp util o revizuire a criteriilor ecologice, precum și a cerințelor de evaluare și verificare corespunzătoare, stabilite prin Decizia 2001/688/CE a Comisiei2 pentru acordarea etichetei ecologice comunitare amelioratorilor de sol și substraturilor de cultură.

(2) Având în vedere această revizuire, este necesară împărțirea grupului de produse în două grupuri de produse distincte.

(3) Prin urmare, Decizia 2001/688/CE ar trebui să fie înlocuită de două decizii separate referitoare la amelioratorii de sol și respectiv la substraturile de cultură.

(4) În cazul amelioratorilor de sol, ar trebui, de asemenea, având în vedere revizuirea, ținând seama de progresul științific și de evoluția pieței, să se procedeze la revizuirea criteriilor și a cerințelor aplicabile amelioratorilor de sol, a căror perioadă de valabilitate expiră la 28 august 2007.

(5) Criteriile ecologice și cerințele revizuite ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de patru ani.

(6) Ar trebui să se acorde o perioadă de tranziție de cel mult 18 luni producătorilor ale căror produse au obținut eticheta ecologică înainte de 1 octombrie 2006 sau celor care au solicitat acordarea etichetei respective înainte de data menționată, astfel încât aceștia să dispună de timp suficient pentru a-și adapta produsele în vederea respectării criteriilor și a cerințelor revizuite.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

2 JO L 242, 12.9.2001, p. 17. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/384/CE (JO L 127, 20.5.2005, p. 20).

Articolul 1

Grupul de produse "amelioratori de sol" cuprinde substanțele care trebuie adăugate solului in situ, în principal pentru a menține sau îmbunătăți proprietățile sale fizice și care pot să îi îmbunătățească activitatea sau proprietățile chimice și/sau biologice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...