Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 769/2006 de întocmire a listei regiunilor și zonelor eligibile pentru o finanțare de la Fondul European de Dezvoltare Regională în temeiul componentelor transfrontaliere și transnaționale ale obiectivului "Cooperare teritorială europeană" pentru perioada 20072013 [notificată cu numărul C(2006) 5144]
Număr celex: 32006D0769

Modificări (...)

În vigoare de la 11 noiembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 31 octombrie 2006
de întocmire a listei regiunilor și zonelor eligibile pentru o
finanțare de la Fondul European de Dezvoltare Regională în temeiul
componentelor transfrontaliere și transnaționale ale obiectivului
"Cooperare teritorială europeană" pentru perioada 2007-2013
[notificată cu numărul C(2006) 5144]
(2006/769/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 7,

după consultarea Comitetului de coordonare a fondurilor prevăzut la articolul 103 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, obiectivul "Cooperare teritorială europeană" urmărește, pe de o parte, să consolideze cooperarea transfrontalieră prin inițiative comune locale și regionale și, pe de altă parte, să consolideze cooperarea transnațională prin acțiuni favorabile dezvoltării teritoriale integrate în legătură cu prioritățile Comunității.

(2) În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, sunt eligibile pentru finanțare de la Fondul European de Dezvoltare Regională, în temeiul obiectivului "Cooperare europeană teritorială", regiunile de nivel NUTS III situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre interne și al anumitor frontiere terestre externe, precum și toate regiunile de nivel NUTS III situate de-a lungul frontierelor maritime separate, ca normă generală, de maximum 150 km, ținând seama de ajustările posibile necesare pentru asigurarea coerenței și a continuității obiectivului de cooperare.

(3) În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, zonele transnaționale sunt, de asemenea, eligibile pentru finanțare.

(4) Prin urmare, este necesar să se întocmească listele regiunilor și zonelor eligibile.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de coordonare a fondurilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

Articolul 1

În sensul cooperării transfrontaliere, prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, regiunile enumerate în anexa I sunt eligibile pentru o finanțare de la Fondul European de Dezvoltare Regională, în temeiul obiectivului "Cooperare europeană teritorială".

Articolul 2

În sensul cooperării transnaționale, prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, zonele enumerate în anexa II sunt eligibile pentru o finanțare de la Fondul European de Dezvoltare Regională, în temeiul obiectivului "Cooperare europeană teritorială".

Articolul 3

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...