Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 594/2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de convergență pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3474]
Număr celex: 32006D0594

Modificări (...)

În vigoare de la 06 septembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 4 august 2006
de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a
creditelor de angajament în temeiul obiectivului de convergență
pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3474]
(2006/594/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 18 alineatul (2),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, obiectivul de convergență urmărește accelerarea convergenței statelor membre și a regiunilor mai puțin dezvoltate.

(2) În temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune (denumite în continuare "fonduri") contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din respectivul regulament.

(3) În temeiul articolului 18 alineatul (1) paragraful al treilea din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, repartizarea resurselor disponibile pentru angajamente din fonduri se efectuează astfel încât să se atingă o concentrare semnificativă asupra regiunilor aferente obiectivului de convergență.

(4) În temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, 81,54% din resursele disponibile pentru angajamentul din fonduri pentru perioada 2007-2013 trebuie să fie alocate obiectivului de convergență, din care 4,99% pentru sprijinul tranzitoriu și specific prevăzut la articolul 8 alineatul (1), 23,22% pentru finanțarea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) și 1,29% pentru sprijinul tranzitoriu și specific prevăzut la articolul 8 alineatul (3) din respectivul regulament.

(5) Este necesar să se realizeze o repartizare orientativă, pe stat membru, a resurselor care urmează să fie alocate în temeiul obiectivului de convergență. În temeiul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, această repartizare trebuie realizată în conformitate cu criteriile și metodologia prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(6) Alineatele (1) și (2) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 definesc metoda de alocare a resurselor disponibile în favoarea regiunilor care pot beneficia de sprijin în temeiul obiectivului de convergență și, respectiv, a statelor membre care pot beneficia de sprijin în temeiul Fondului de coeziune.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...