Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 593/2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3472]
Număr celex: 32006D0593

Modificări (...)

În vigoare de la 06 septembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 4 august 2006
de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a
creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurență
regională și ocuparea forței de muncă pentru
perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3472]
(2006/593/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 18 alineatul (2),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, obiectivul de concurență regională și ocuparea forței de muncă urmărește consolidarea concurenței și a atractivității regiunilor.

(2) În temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din respectivul regulament. În temeiul articolului 4 alineatul (2) din respectivul regulament, Fondul de coeziune intervine, de asemenea, în regiunile care nu pot beneficia de sprijin în temeiul obiectivului de convergență, dar care fac parte dintr-un stat membru ce poate beneficia de un ajutor în temeiul acestui fond.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...