Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 516/2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind protecția solului, a Protocolului privind energia și a Protocolului privind turismul la Convenția Alpină
Număr celex: 32006D0516

Modificări (...)

În vigoare de la 25 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 27 iunie 2006
privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului
privind protecția solului, a Protocolului privind energia și a
Protocolului privind turismul la Convenția Alpină (2006/516/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1), articolul 300, alineatul (2), primul paragraf, prima teză și articolul 300 alineatul (3), primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Prin Decizia 96/191/CE2, Consiliul a încheiat, în numele Comunității Europene, Convenția privind protecția Alpilor (denumită în continuare "Convenția Alpină").

(2) Prin Decizia 2005/923/CE3, Consiliul a aprobat semnarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind protecția solului, a Protocolului privind energia și a Protocolului privind turismul (denumite în continuare "protocoalele") la Convenția Alpină.

(3) Protocoalele constituie o etapă importantă a punerii în aplicare a Convenției Alpine, iar Comunitatea Europeană s-a angajat să respecte obiectivele respectivei convenții.

(4) Problemele economice, sociale și ecologice transfrontaliere cu care se confruntă Alpii rămân o provocare importantă care trebuie abordată în acest spațiu foarte sensibil.

(5) Este necesar ca în regiunea alpină să se promoveze și să se consolideze politicile comunitare, în special domeniile prioritare definite în Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu4.

(6) Unul din obiectivele principale ale Protocolului privind protecția solului este de a proteja rolul multifuncțional al solului pe baza conceptului de dezvoltare durabilă. Trebuie să se asigure o productivitate durabilă a solului în funcțiile sale naturale, în funcțiile sale de arhivă a istoriei naturale și culturale și în vederea protejării utilizării sale ca amplasament pentru agricultură și economie forestieră, ca suprafață pentru urbanizare și activități turistice, ca amplasament pentru alte utilizări economice, transporturi și infrastructuri și ca zăcământ de resurse naturale.

(7) Orice abordare a protecției solului ar trebui să ia în considerare diversitatea considerabilă a condițiilor regionale și locale din regiunea Alpilor. Protocolul privind protecția solului ar putea contribui la punerea în aplicare a unor măsuri adecvate la nivel național și regional.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...