Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 515/2006 privind încheierea Convenției pentru protecția și promovarea diversității expresiilor culturale
Număr celex: 32006D0515

Modificări (...)

În vigoare de la 25 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 18 mai 2006
privind încheierea Convenției pentru protecția și promovarea
diversității expresiilor culturale (2006/515/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 133, 151, 181 și 181 A, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf a doua teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) În noiembrie 2004, Consiliul a autorizat Comisia să participe, în numele Comunității, la negocierile derulate în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) cu privire la o Convenție pentru protecția și promovarea diversității expresiilor culturale (denumită în continuare "Convenția UNESCO"). Atât Comisia, cât și statele membre au participat la negocierile respective.

(2) Convenția UNESCO a fost adoptată în cadrul Conferinței generale a UNESCO din 20 octombrie 2005 de la Paris.

(3) Convenția UNESCO constituie un pilon pertinent și eficace pentru promovarea diversității culturale și a schimburilor culturale, cărora li se acordă cea mai mare importanță, atât de către Comunitate, așa cum rezultă din articolul 151 alineatul (4) din tratat, cât și de către statele membre. Convenția contribuie la asigurarea respectului reciproc și a înțelegerii între culturi la nivel mondial.

(4) Convenția UNESCO ar trebui aprobată cât mai curând.

(5) Atât Comunitatea, cât și statele membre au competențe în domeniile reglementate de Convenția UNESCO. Prin urmare, Comunitatea și statele membre ar trebui să devină părți contractante, pentru a-și îndeplini împreună obligațiile stabilite prin Convenția UNESCO și a-și exersa împreună drepturile conferite de respectiva convenție în situațiile de competențe mixte, într-o manieră coerentă,

DECIDE:

___________

1 Aviz emis la 27 aprilie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

Articolul 1

(1) Se aprobă, în numele Comunității, Convenția UNESCO pentru protecția și promovarea diversității expresiilor culturale.

(2) Textul Convenției UNESCO este inclus în anexa 1(a) la prezenta decizie.

Articolul 2

(1) Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana(ele) abilitată(e) să depună, în numele Comunității, instrumentul de aderare pe lângă directorul general al UNESCO, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Convenția UNESCO.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...