Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 507/2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți
Număr celex: 32006D0507

Modificări (...)

În vigoare de la 31 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 14 octombrie 2004
privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la
Stockholm privind poluanții organici persistenți (2006/507/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunita?ii Europene, în special articolul 175 alineatul (1), coroborat cu articolul 300 alineatul (2), primul paragraf, prima teza oi alineatul (3), primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

întrucât:

(1) Promovarea pe plan internațional a măsurilor pentru a face față problemelor regionale sau planetare de mediu este unul din obiectivele politicii Comunității din domeniul mediului, în conformitate cu articolul 174 din tratat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...