Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 500/2006 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Tratatului de instituire a Comunității Energiei
Număr celex: 32006D0500

Modificări (...)

În vigoare de la 20 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 mai 2006
privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Tratatului de
instituire a Comunității Energiei (2006/500/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolele 55, 83, 89, 95, 133 și 175, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și alineatul (3) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European1,

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia Consiliului din 17 mai 2004, Comisia a negociat Tratatul de instituire a Comunității Energiei cu Republica Albania, Republica Bulgaria, Bosnia și Herzegovina, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Muntenegru, România, Republica Serbia și Misiunea de Administrare Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo (în temeiul Rezoluției nr. 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite) în vederea instituirii unei organizații a pieței integrate a energiei în Europa de Sud-Est.

(2) La 25 octombrie 2005, în conformitate cu decizia Consiliului din 17 octombrie 2005, s-a semnat Tratatul de instituire a Comunității Energiei în numele Comunității.

(3) Tratatul de instituire a Comunității Energiei prevede crearea unei piețe integrate a gazelor naturale și a energiei electrice în Europa de Sud-Est, care va crea un cadru stabil de reglementare și de piață, capabil să atragă investiții în rețelele de gaze naturale, în rețelele de producție și transmisie de energie, astfel încât toate părțile să aibă acces la o aprovizionare stabilă și continuă cu gaze naturale și energie electrică, esențială pentru dezvoltare economică și stabilitate socială. Acesta permite instituirea unui cadru de reglementare favorabil funcționării eficiente a piețelor de energie din regiune, incluzând aspecte precum managementul congestiilor, fluxuri transfrontaliere, schimburi de energie și altele. Prin urmare, scopul acestuia este de a promova un nivel ridicat al aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică pentru toți cetățenii în baza obligațiilor de serviciu public, precum și de a asigura progresul economic și social și un înalt nivel de ocupare a forței de muncă.

(4) "Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest: drumul spre integrarea în Europa", adoptată de către Consiliul European în iunie 2003 urmărește întărirea în continuare a relațiilor privilegiate dintre Uniunea Europeană și Balcanii de Vest. Prin crearea unor condiții economice favorabile și prin impunerea punerii în aplicare a acquis-ului comunitar relevant, Tratatul de instituire a Comunității Energiei contribuie la integrarea economică a celorlalte părți la tratat.

(5) Tratatul de instituire a Comunității Energiei consolidează siguranța aprovizionării a părților la tratat prin conectarea Greciei la piețele continentale de gaze naturale și energie electrică ale Uniunii Europene, precum și prin încurajarea conectării Balcanilor la rezervele de gaze din zona Caspică, Africa de Nord și din Orientul Mijlociu.

(6) Tratatul de instituire a Comunității Energiei permite dezvoltarea pe o scară mai largă a concurenței pe piața energiei, precum și exploatarea economiilor de scară.

(7) Tratatul de instituire a Comunității Energiei îmbunătățește situația mediului înconjurător în raport cu gazele și energia electrică și promovează eficiența energetică, precum și sursele de energie regenerabilă.

(8) În circumstanțe speciale, precum distrugerea rețelelor de energie, trebuie asigurată siguranța aprovizionării în cadrul Comunității Energiei. Mecanismul de asistență reciprocă prevăzut de Tratatul de instituire a Comunității Energiei poate ajuta la diminuarea consecințelor distrugerii, în special pe teritoriile părților contractante în sensul dispozițiilor tratatului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...