Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 35/2006 privind principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în parteneriatul pentru aderarea Turciei
Număr celex: 32006D0035

Modificări (...)

În vigoare de la 26 ianuarie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 23 ianuarie 2006
privind principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în
parteneriatul pentru aderarea Turciei (2006/35/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 390/2001 al Consiliului din 26 februarie 2001 privind asistența pentru Turcia în cadrul strategiei de preaderare, în special instituirea unui parteneriat pentru aderare1, în special articolul 2,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 390/2001 prevede ca, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, Consiliul să adopte principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile cuprinse în parteneriatul pentru aderare, așa cum va fi el prezentat Turciei, precum și adaptările semnificative care i se vor aduce ulterior.

(2) Pe baza acestora, Consiliul a adoptat în 2001 și 20032 un parteneriat pentru aderarea Turciei.

(3) Recomandarea Comisiei din 2004 cu privire la Turcia a subliniat faptul că Uniunea Europeană ar trebui să continue să monitorizeze procesul de reformă politică și că în 2005 ar trebui propus un parteneriat pentru aderare revizuit.

(4) În decembrie 2004, Consiliul European a stabilit că Uniunea Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate de reformele politice pe baza unui parteneriat pentru aderare care să stabilească prioritățile pentru procesul de reformă.

(5) La 3 octombrie 2005, statele membre au demarat negocieri cu Turcia cu privire la aderarea acesteia la Uniunea Europeană. Cursul acestor negocieri va fi determinat de progresele înregistrate de Turcia în ceea ce privește pregătirile pentru aderare, progres evaluat, inter alia, ținând seama de aplicarea parteneriatului pentru aderare, care va fi revizuit periodic.

(6) În sensul pregătirilor pentru aderare, Turcia trebuie să elaboreze un plan care să conțină un calendar și măsuri specifice pentru abordarea priorităților acestui parteneriat pentru aderare,

DECIDE:

___________

1 JO L 58, 28.2.2001, p. 1.

2 Decizia 2001/235/CE (JO L 85, 24.3.2001, p. 13) și Decizia 2003/398/CE (JO L 145, 12.6.2003, p. 40)

Articolul 1

Principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile din parteneriatul pentru aderarea Turciei sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie, care face parte integrantă din aceasta.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...