Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 717/2006 de stabilire a codului și normelor standard pentru transcrierea într-o formă prelucrabilă electronic a datelor furnizate de anchetele principale privind suprafețele viticole [notificată cu numărul C(2006) 3881] (versiune codificată)
Număr celex: 32006D0717

Modificări (...)

În vigoare de la 25 octombrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 4 septembrie 2006
de stabilire a codului și normelor standard pentru transcrierea într-o
formă prelucrabilă electronic a datelor furnizate de anchetele
principale privind suprafețele viticole
[notificată cu numărul C(2006) 3881]
(versiune codificată)
(2006/717/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 357/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind anchetele statistice pentru suprafețele viticole1, în special articolul 4 alineatele (2) și (4) și articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1) Decizia 79/491/CEE a Comisiei din 17 mai 1979 de stabilire a unui cod și a unor norme standard pentru transcrierea într-o formă prelucrabilă electronic a datelor furnizate de anchetele principale privind suprafețele cultivate cu viță de vie2 a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori3. În scopul clarității și raționalității, este necesar să se codifice decizia respectivă.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 357/79 prevede ca statele membre să comunice Comisiei informațiile colectate în cadrul anchetelor principale privind suprafețele viticole sub forma unui plan de tabele defalcate pe unități geografice care trebuie stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 din respectivul regulament, adică printr-o decizie adoptată de Comisie în urma avizului Comitetului permanent pentru statistică agricolă.

(3) Statele membre care prelucrează electronic rezultatele anchetelor privind suprafețele viticole trebuie să comunice rezultatele respective Comisiei într-o formă prelucrabilă electronic. De asemenea, această codificare pentru transmiterea rezultatelor anchetelor trebuie să se stabilească în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 a Regulamentului (CEE) nr. 357/79.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru statistică agricolă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 54, 5.3.1979, p. 124. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

2 JO L 129, 28.5.1979, p. 9. Decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 1999/661/CE (JO L 261, 7.10.1999, p. 42).

3 A se vedea anexa IV.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...